[B016] Tymczasowe ogrodzenie placu budowy

Tymczasowe ogrodzenie placu budowy

Witaj!

Wielkimi krokami zbliża się rozpoczęcie Twojej budowy. Jednak zanim to nastąpi konieczne będzie przygotowanie placu bodowy, a w szczególności jego ogrodzenie. Jak je wykonać aby spełniało wszystkie wymagania prawne i jednocześnie dobrze pełniło swoją funkcję? Odpowiedź znajdziesz w tym artykule.

Wymagania jakie stawiają przepisy wobec ogrodzenia placu budowy

Konieczność wykonania ogrodzenia placu budowy wynika przede wszystkim z polskiego prawa. Wspomina o tym Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w Art. 22, który nakłada na kierownika budowy obowiązek „odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy”. Jest to bardzo ogólne pojęcie, pod którym mieści się m.in. właśnie ogrodzenie. Ponadto zapis ten jasno stanowi, kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na budowie i kto musi zadbać o to żeby teren był ogrodzony. W praktyce oczywiście koszty ogrodzenia i tak ponosi inwestor.

Więcej szczegółów dotyczących ogrodzenia placu budowy znajdziemy w kolejnym dokumencie o nazwie: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Zapis w rozporządzeniu jest bardzo jasny dlatego przytoczę go w całości:

9. 1. Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym.
2.
Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór.
10. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5m.

Oprócz wymogów prawnych warto też wykonać ogrodzenie z bardzo praktycznego powodu. Każde, nawet najprostsze ogrodzenie wyznacza granicę, której osoby postronne nie mogą przekraczać. Oczywiście nie zabezpieczy to budowy przed złodziejami i wandalami, ale spacerowiczom i ciekawskim daje jasny przekaz jak blisko mogą podejść.

Ogrodzenie tymczasowe czy stałe

Jeżeli zastanawiasz się, czy lepszym rozwiązaniem jest wykonanie ogrodzenia stałego czy tymczasowego to mam dla Ciebie kilka podpowiedzi:

  • Gdy musisz szczególnie mocno pilnować kosztów budowy (a tak naprawdę każdy musi) to wykonaj tanie ogrodzenie tymczasowe. Dlaczego? Bo ogrodzenie stałe to duży koszt, a ponoszenie go zanim jeszcze powstanie dom jest, moim zdaniem, zbyt rozrzutnym podejściem. Lepiej jest zostawić więcej pieniędzy na budowę domu niż wydać na początku pieniądze na ogrodzenie.
  • W przypadku małej i ciasnej działki najlepiej wykonać ogrodzenie tymczasowe. Dostawy materiałów i prace sprzętu na budowie mogą spowodować uszkodzenie ogrodzenia, zatem lepiej aby było ono jak najtańsze.
  • Ogrodzenie tymczasowe warto wykonać co najmniej w miejscach, gdzie później w wykopach będą prowadzone przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne, gazowe itp.
  • Docelowe ogrodzenie możesz wykonać, jeżeli masz pewność, że nie nadszarpnie ono Twojego budżetu już na początku budowy, a jednocześnie masz dużą działkę. W takim wypadku nie istnieje ryzyko uszkodzenia ogrodzenia sprzętem budowlanym, ale pomimo tego zalecam wykonanie fragmentu ogrodzenia od strony drogi dojazdowej jako tymczasowego. Umożliwi to demontaż w razie potrzeby oraz swobodny wjazd i manewrowanie dużym sprzętem.

W praktyce zalecam aby jako podstawowe rozwiązanie stosować ogrodzenie tymczasowe. Powinno być ono tanie w wykonaniu, a potem tanie w demontażu. Z czego zatem wykonać takie ogrodzenie?

Tutaj znajduje się sekcja komentarzy dostępna dla subskrybentów pakietu Premium.

WITAJ!

Czy już znasz podcast „Dylematy budowlane”?

KLIKNIJ I POSŁUCHAJ KONIECZNIE!