[B023] Hydroizolacja fundamentów

hydroizolacja fundamentów
Gruntowanie ściany fundamentowej pod hydroizolację bitumiczną

Witaj Inwestorze!

Fundament jest podstawą budynku i o tym wie każdy. Musi on być prawidłowo wykonany aby połączyć budynek z podłożem i bezpiecznie przenieść ciężar całego domu na grunt – o tym pisałem w poprzednim artykule [B022] Ławy fundamentowe. Jest to najważniejsza, ale nie jedyna funkcja fundamentu. Drugą, o której często się zapomina albo traktuje bardzo pobieżnie jest zapewnienie prawidłowej hydroizolacji, czyli oddzielenie budynku od wody znajdującej się w gruncie. Trzecią istotną funkcją fundamentu jest ograniczenie przepływu ciepła z budynku na zewnątrz, czyli izolacja termiczna.

W tym artykule przybliżę Ci drugie zagadnienie, czyli hydroizolację fundamentów. Jest to temat bardzo złożony i prosty jednocześnie. Złożony bo narosła wokół niego ogromna ilość mitów, powielanych błędów projektowych i wykonawczych oraz braku zrozumienia tematu. Prosty, bo gdy już się go zrozumie, to prawidłowy sposób wykonania hydroizolacji staje się oczywisty, a spośród ogromnej ilości dostępnych materiałów i rozwiązań pozostaje zaledwie kilka, które warto zastosować. Brzmi tajemniczo? Zacznijmy od początku a wszystko się wyjaśni.

Hydroizolacja w projekcie i na budowie

Wielokrotnie powtarzam na tym blogu, że każdy budynek, w tym również Twój dom, musi zostać wykonany zgodnie z projektem. Wszelkie wątpliwości na budowie powinien wyjaśniać kierownik budowy i projektant, bo to oni biorą na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo budynku. Niestety praktyka pokazuje, że temat wykonania hydroizolacji jest w projektach traktowany bardzo różnie. Gotowy projekt zawiera zwykle jakieś ogólne rozwiązanie, które wcale nie musi pasować do Twojej sytuacji. A często zdarza się, że jest ono po prostu błędne. Teoretycznie hydroizolację powinien dobrać projektant dokonujący adaptacji projektu gotowego tak aby pasowała do lokalnych warunków gruntowo wodnych. Niestety tutaj również pojawiają się błędy albo wręcz zaniedbania. W efekcie ten temat spychany jest na wykonawcę, inwestora i kierownika budowy. A to oczywiście rodzi kolejny problem, bo nikt nie wie co ma robić. Całe szczęście, gdy inwestor trafi na doświadczonego kierownika budowy i ten wyjaśni co i jak ma być wykonane. Niestety praktyka pokazuje, że na budowie kierownika nie ma, inwestor nie wie co zrobić a wykonawca podpowiada najlepsze rozwiązanie na zasadzie „zawsze się tak robi panie kierowniku”. A prawdopodobieństwo, że uda się w ten sposób wybrać właściwie rozwiązanie jest podobne jak szanse na trafienie szóstki w lotto.

W całym tym zamieszaniu inwestor jest często jedyną osobą, której zależy na zrobieniu solidnych fundamentów i uniknięciu dziwnych błędów. Żeby tak było najpierw Ty musisz wiedzieć czego potrzebujesz, następnie wymóc na projektancie dobór właściwego rozwiązania i w dalszej kolejności dopilnować prawidłowej realizacji.

Pracując na budowach ciągle spotykam się z tymi samymi błędami. Ty możesz ich łatwo uniknąć. Po prostu zapisz się na newsletter i pobierz darmowy ebook!

Dodatkowo otrzymasz 10 plików pomocnych przy budowie domu i powiadomienia o nowych artykułach!Zapisując się wyrażasz jednocześnie zgodę na otrzymywanie newslettera.

Czy hydroizolacja fundamentu jest potrzebna?

Odpowiadając krótko na pytanie: tak, jest potrzebna. Pod tą prostą odpowiedzią kryje się wiele mitów i niejasności, więc przyjrzyjmy się najpierw przed czym tak naprawdę chcemy izolować fundament.

Woda w gruncie

Woda jest najpowszechniejszą substancją występującą na Ziemi. Może przybrać postać pary wodnej i unosić się w powietrzu, może zamarznąć i pod postacią lodu zalegać na powierzchni terenu, może też pod postacią cieczy zalegać w kałuży. Ale na tym nie koniec. Woda potrafi wsiąkać w materiały porowate, takie jak grunty czy beton i może być w nich transportowana przez podciąganie kapilarne, albo w nich zamarznąć. Krótko mówiąc: woda bez problemu może dostać się do Twojego domu i narobić kłopotów. Jakich?

Zawilgocenie materiałów budowlanych powoduje szereg niekorzystnych zjawisk:

 • Wilgotny materiał jest narażony na niszczenie wywołane substancjami chemicznymi zawartymi w wodzie;
 • Wilgotny materiał może zostać zniszczony jeżeli zamarznie. Lód zajmuje większą objętość niż woda, co powoduje rozsadzanie bardzo nasączonych materiałów przy ujemnej temperaturze;
 • Woda lepiej przewodzi ciepło niż suche materiały budowlane. Gdy materiał zostanie nasączony wodą to spada jego zdolność do termoizolacji. W efekcie może też obniżyć się jego temperatura, a na zimnych powierzchniach może dojść do skraplania się pary wodnej z powietrza;
 • Wilgotny materiał może stać się idealnym podłożem do rozwoju grzybów i pleśni.

Gdy już to wiesz oczywiste wydaje się, że zabezpieczenie budynku przed wodą poprzez zastosowanie hydroizolacji jest niezbędne. I tu od razu trafiamy na pierwszy mit: izolacja fundamentu przed wodą nie jest potrzebna jeżeli grunt jest suchy. Nie jest również potrzebna izolacja fundamentów wewnątrz budynku. Ale czy na pewno?

Poziom wód gruntowych i podciąganie kapilarne

Oprócz wody pochodzącej z opadów pod powierzchnią terenu występuje też tzw. woda gruntowa. Jej poziom względem poziomu terenu jest bardzo różny, zależny od rodzaju gruntu i ukształtowania terenu. Na dodatek jest on zmienny w czasie. Woda taka jest bardzo „przebiegła”, bo jej obecność i poziom są nieznane dla większości inwestorów. Dlatego (po raz kolejny) zalecam wykonanie badań geotechnicznych przed przystąpieniem do budowy. Umożliwi to poznanie rzeczywistego poziomu wody gruntowej i pozwoli uniknąć niekorzystnej sytuacji, w której jej poziom jest wyżej niż poziom ław fundamentowych.

„Przebiegłość” wody gruntowej przejawia się w jeszcze jeden sposób: jest ona kapilarnie podciągana przez grunt ku górze i na boki, czyli w stronę Twojego fundamentu i posadzki na parterze. Gdy woda kapilarna natrafi na niezaizolowany materiał budowlany jest przez niego pobierana i podciąganie kapilarne trwa dalej w ścianach budynku. Drenaż wokół fundamentów może odprowadzić nadmiar wody gruntowej, ale nie osuszy całego gruntu z wody podciąganej kapilarne. Jeżeli w Twoim wypadku istnieje ryzyko podciągania kapilarnego to należy się przed nim odpowiednio zabezpieczyć. Tutaj pojawia się inne pytanie: w jakiej sytuacji woda opadowa spłynie głębiej i nie zagraża fundamentom a kiedy zostanie podciągnięta w górę? Odpowiedź na to pytanie tkwi w rodzaju gruntu jaki znajduje się pod fundamentem. Woda jest podciągana przede wszystkim przez grunty o bardzo drobnej frakcji (drobnych ziarenkach), czyli grunty nieprzepuszczalne, spoiste. Żeby lepiej sobie uzmysłowić skalę problemu przytoczę przykład na podstawie publikacji „Prędkość wznoszenia kapilarnego w gruntach niespoistych. M Wysocka, Z. Szypcio, D. Tymosiak”. W gruntach o dużej frakcji, czyli w żwirach i piaskach grubych woda kapilarne może zostać podciągnięta na wysokość 15cm powyżej zwierciadła wody gruntowej. W gruntach takich jak piasek średni, drobny, pylasty, uznawanych powszechnie za grunty suche woda może zostać podciągnięta na wysokość nawet ponad 2m! (a badania pokazują, że nawet jeszcze wyżej). Czyli gdy budujesz dom na piasku pylastym, to Twój fundament jest zagrożony podciąganiem kapilarnym wody gruntowej znajdującej się 2m poniżej poziomu ław fundamentowych! Traktowanie takich warunków gruntowych jako gruntu suchego jest bardzo ryzykownym uproszczeniem. W typowych gruntach spoistych takich jak pyły, gliny, iły woda jest podciągana kapilarne niemal bez ograniczeń.

Odpowiadając na pytanie kiedy woda opadowa i gruntowa nie będą podciągane kapilarne: tylko w przypadku gruntów o największym uziarnieniu takich jak żwiry i grube piaski (bez wód gruntowych). Wtedy fundamentom zagraża tylko krótkotrwałe oddziaływanie wody opadowej. We wszystkich pozostałych przypadkach, nawet w gruntach piaszczystych o wysokim poziomie wód gruntowych, należy wykonać solidne zabezpieczenie przeciwwilgociowe lub przeciwwodne.

Podciąganie kapilarne – krótka definicja

Podciąganie kapilarne polega na wsiąkaniu i podciąganiu do góry wody w materiale porowatym. Dla lepszego zrozumienia tego zjawiska posłużę się przykładem znanym z życia codziennego. Gdy umyjesz i odstawisz mokry kubek na blat stołu to już po chwili woda spłynie w dół (bo tak działa grawitacja) po jego ściankach i zostawi kałużę wody. Potem, podczas wycierania tej wody z blatu za pomocą papierowego ręcznika, możesz zaobserwować zjawisko dokładnie odwrotne. Od razu po dotknięciu ręcznikiem wody zaczyna ona wsiąkać w niego i piąć się w górę (pokonując silę grawitacji). Ręcznik lub ścierka są materiałem porowatym. Dzięki temu mogą one przyjąć do swojej objętości pewną ilość wody. Zjawisko kapilarne powoduje dodatkowo, że woda ta jest samoczynnie „zaciągana” w miejsca jeszcze suche, nawet wbrew grawitacja.

Jakie to ma znaczenie dla Twojego domu? Krótko mówiąc: ogromne. Jak już zapewne wiesz z artykułu poświęconego wykopom pod ławy fundamentowe [B021], pod poziomem terenu może występować woda gruntowa. Ponadto pewna ilość wody w gruncie występuje faktycznie wszędzie. Jest to woda pochodząca przede wszystkim z opadów deszczu lub śniegu, która wsiąkła w powierzchnię terenu. Jednocześnie grunt jest typowym materiałem porowatym. W efekcie pewna ilość wody (nie cała) jest stale podciągana w gruncie ku górze. Gdy na swojej drodze trafi na betonową ławę fundamentową, to również ona będzie kapilarnie podciągała tą wodę ku górze. W niekorzystnych warunkach ława może całkowicie nasączyć się wodą, więc kolejnym krokiem będzie podciąganie wody przez ściany fundamentowe (lub słupy żelbetowe), a jeszcze dalej przez ściany parteru. I właśnie takiemu zawilgoceniu ścian chcemy zapobiec. Dlaczego? Bo na wilgotnej i ciepłej ścianie wewnątrz domu lubią rozwijać się grzyby i pleśnie.

Jak widzisz woda występująca w przyrodzie ma wiele metod na dostanie się do Twojego nowego domu i narobienie w nim szkód. Pozostawienie nawet małego niezabezpieczonego fragmentu fundamentu umożliwia wnikanie wody. Mam nadzieję, że konieczność zastosowania hydroizolacji nie budzi w Tobie już żadnych wątpliwości. Przejdźmy zatem do zagadnień bardziej praktycznych, czyli w jaki sposób dobrać odpowiednią hydroizolację.

Jak wybrać hydroizolację fundamentów

Sposoby wykonania hydroizolacji zależnie od konstrukcji

Prawidłowo wykonana hydroizolacja fundamentów musi być szczelna tak, aby woda nie dostała się do fundamentu. Szczelność można uzyskać tylko przez dokładnie pokrycie izolacją wszystkich powierzchni bocznych fundamentu (izolacja pionowa) oraz spodu ściany lub ławy fundamentowej (izolacja pozioma) oraz dokładne uszczelnienie połączeń na wszystkich krawędziach i przejściach instalacyjnych. Izolacja w żadnym miejscu nie może być przerwana bo inaczej nie będzie spełniała swojej funkcji. Jak to osiągnąć? Wszystko zależy od tego jaki rodzaj fundamentu budujesz (pod pojęciem fundamentu mam na myśli ławę i ścianę fundamentową razem).

Istnieje kilka rodzajów ścian fundamentowych, które omawiam dokładniej w kolejnym artykule [B024] Ściany fundamentowe. Na potrzeby tematu izolacji uprośćmy to jednak do dwóch podstawowych grup: murowane i żelbetowe.

Hydroizolacja w murowanej ścianie fundamentowej

Tutaj sytuacja jest stosunkowo prosta i zwykle nie sprawia problemów. Na ławie fundamentowej (pod ścianą murowaną) stosuje się hydroizolację poziomą. Następnie po wymurowaniu ściany nakłada się na nią obustronnie hydroizolację pionową i uszczelnia połączenie izolacji poziomej i pionowej. Dzięki temu cała zagłębiona w gruncie część ściany jest chroniona przed wodą. Zauważ, że w tym rozwiązaniu dopuszczamy, aby woda swobodnie przedostała się do ławy fundamentowej. Takie rozwiązanie jest jak najbardziej poprawne o ile woda nie ma możliwości przedostania się z ławy do ściany (czyli nie ma np. prętów zbrojeniowych, które przecinają izolację poziomą). Woda w ławie fundamentowej nie stanowi dużego zagrożenia ani dla konstrukcji ani dla naszego zdrowia. Stal zbrojeniowa znajdująca się w ławie jest wystarczająco chroniona przed korozją dzięki zapewnieniu odpowiedniej otulony betonu (więcej o tym znajdziesz w artykule [B022] Ławy fundamentowe).

Coraz częściej można się też spotkać z opinią, która mówi o konieczności zabezpieczania samej ławy (pod ścianą murowaną) przed podciąganiem kapilarnym za pomocą betonu napowietrzanego lub przed wodą gruntową za pomocą betonu wodoszczelnego. Obydwa rozwiązania są z założenia słuszne jednak praktyka pokazuje, że zbędne przy budowie typowego domu. Oczywiście mają one wpływ na trwałość, ale czy faktycznie potrzebujesz domu, który wytrzyma 100 lat lub więcej?

Beton napowietrzany z założenia ma mieć pory powietrza, które działają dokładnie tak jak grunty o dużych ziarnach, czyli zapobiegają kapilarnemu podciąganiu wody. I rzeczywiście tak jest. Niestety to rozwiązanie w żaden sposób nie chroni przed zanurzeniem ławy w wysoko występującej wodzie gruntowej. Co gorsza może w ogóle nie być skuteczne w przypadku nieprawidłowego wykonania. Beton napowietrzany jest dość drogim betonem specjalnym i przeciętny wykonawca nie ma wystarczającego doświadczenia w jego układaniu. A inwestor nie ma żadnej możliwości sprawdzenia na budowie, czy udało się uzyskać zakładane właściwości. Źle wykonany beton napowietrzany obniży jedynie wytrzymałość konstrukcji.

Beton wodoszczelny jest również betonem specjalnym, a pełną szczelność jest bardzo trudna i kosztowna do uzyskania. W rzeczywistości,  woda przechodzi przez niego wolniej niż przez zwykły beton. Dlatego podczas budowy domu nie należy traktować go jako zamiennika dla hydroizolacji. Może on faktycznie zapewnić lepszą ochronę zbrojenia przed korozją, ale zasadność jego zastosowania w tym celu jest wątpliwa. Żelbetowe fundamenty projektowane są od dawna w taki sposób aby ochronę antykorozyjną stanowiła grubsza warstwa otuliny betonowej, a w razie potrzeby wyższej klasy beton. Typowym rozwiązaniem w fundamentach jest otulina grubości 5cm (podczas gdy np. w słupach wewnątrz budynku wystarczy 2-3cm). Minimalna zalecana klasa betonu to B20 lub czasem B25 dla lepszej ochrony. Taki typowy fundament przetrwa w przeciętnych warunkach gruntowych minimum 50 lat. Jeżeli jednak woda gruntowa może być agresywna chemicznie, jest na bardzo wysokim poziome lub uważasz, że chcesz użytkować budynek znacznie dłużej niż 50 lat to rozważ wykonanie hydroizolacji opisanej w kolejnym punkcie lub posadowienie budynku na płycie.

Pomimo wystarczającej odporności ław fundamentowych na wodę lepiej jest, gdy zwierciadło wody gruntowej jest przynajmniej kilkadziesiąt centymetrów poniżej poziomu posadowienia. Gdyby jednak nie dało się tego zapewnić to najlepszym rozwiązaniem może być posadowienie budynku na płycie, albo zaizolowanie ław w sposób opisany poniżej – jak dla fundamentów ze ścianą żelbetową.

Hydroizolacja w żelbetowej ścianie fundamentowej

Na początek uwaga: pomimo, że tytuł tego akapitu sugeruje omówienie w nim żelbetowych ścian fundamentowych to pojęcie to należy rozumieć szerzej. Pod względem prawidłowego wykonania hydroizolacji ściany żelbetowe nie różnią się niczym od słupów żelbetowych postawionych bezpośrednio na ławach oraz na stopach fundamentowych. Zauważ, że słupy żelbetowe mogą być ustawione niezależnie od pozostałych fundamentów (np. słup na stopie fundamentowej), a mogą być też „ukryte” w murze i stać na ławie (tzw. trzpień żlebetowy). W tym ostatnim wypadku mamy do czynienia ze ścianą murowaną ze wzmocnieniami żelbetowymi i należy ją traktować (do celów izolacji) tak samo jak ścianę całkowicie żelbetową.

Sposób wykonania hydroizolacji żelbetowych ścian fundamentowych różni się od hydroizolacji ścian murowanych, bo nie ma możliwości* zastosowania szczelnej warstwy izolacji poziomej pomiędzy ławą a ścianą (tak samo między stopą a słupem) ze względu na przechodzące pręty zbrojeniowe. W praktyce oznacza to, że izolacja pozioma musi być umieszczona pod całą konstrukcją, czyli na betonie podkładowym, pod ławą fundamentową. Takie rozwiązanie zapobiega podciąganiu wilgoci z gruntu zarówno do ławy jak i do ściany fundamentowej. Można je zastosować też w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych.

Omawiane rozwiązanie wymusza wykonanie ławy fundamentowej na podkładzie z chudego betonu oraz betonowanie fundamentów w szalunkach. Należy pamiętać jedynie o zachowaniu kolejności robót i wykonaniu izolacji poziomej przed zabetonowaniem ławy, bo potem będzie za późno.

*Największą wadą takiego sposobu izolacji fundamentów jest większy koszt spowodowany większą powierzchnią do zaizolowania. Dlatego warto tu wspomnieć o pewnej szczególnej metodzie wykonania izolacji poziomej na ławie fundamentowej, przez którą mogą przechodzić pręty zbrojeniowe. Chodzi tutaj o poziomą izolację z masy mineralno-cementowej (tzw. szlamu), która może być nanoszona pędzlem tak aby dokładnie pokryła wszystkie zakamarki wokół prętów zbrojeniowych przechodzących przez górną powierzchnię ławy. Ale uwaga! Jest to rozwiązanie, które warto zastosować gdy do zaizolowania jest bardzo mało słupów, np. 1-2 w całym budynku. Ponadto obowiązkowo przed zastosowaniem takiego rozwiązania należy skonsultować je z projektantem, który sprawdzi czy jest ono dopuszczalne ze względu na wytrzymałość konstrukcji w danym miejscu.

pozioma hydroizolacja fundamentów
Pozioma hydroizolacja w fundamencie ze ścianą murowaną i żelbetową.

Uwaga: różne izolacje w jednym budynku

W typowym projekcie domu jednorodzinnego najczęściej występują klasyczne murowane ściany fundamentowe. Można w nich zastosować hydroizolację poziomą pod ścianą. Jednocześnie w tym samym projekcie może być używa stopa fundamentowa ze słupem żelbetowym (np. pod słupami na tarasie), która wymaga zaizolowania pod ławą. Jeżeli układ jest mieszany, czyli murowana ściana połączona ze słupami żelbetowymi na jednej ławie, to należy całość zaizolować pod ławą. Ma to wpływ na kolejność prac – jedne izolacje trzeba wykonać przed betonowaniem ławy a inne po. Koniecznie przyjrzyj się dokładnie co masz w projekcie!

Uwaga: hydroizolacja elementów drugorzędnych

Typowe projekty często bardzo pobieżnie traktują temat hydroizolacji ław fundamentowych pod budynkiem. Sytuacja wygląda jeszcze gorzej jeśli chodzi o izolacje fundamentów pod pozostałe elementy takie jak schody, kominy, słupy zewnętrzne, tarasy itp. Zwykle projekty o ich hydroizolacji wcale nie wspominają, a tutaj obowiązują dokładnie te same zasady!

Nie można też zapomnieć (mimo, że projekt tego często nie zawiera) o prawidłowym uszczelnianiu przejścia rury kanalizacyjnej przez ścianę fundamentową!

Uwaga: uziom fundamentowy

Bardzo często wykorzystuje się ławę fundamentową jako element uziemienia instalacji elektrycznej. Jest to możliwe ponieważ zbrojony beton umieszczony w gruncie posiada odpowiednią zdolność do odprowadzenia energii elektrycznej.

Szczelne zaizolowanie przeciw wilgoci ławy fundamentowej od spodu, a w dalszych krokach również na pozostałych ścianach powoduje jednocześnie zablokowanie możliwości przepływu prądu elektrycznego. Taki fundament nie może być już traktowany jako uziom fundamentowy i konieczne jest wykonanie osobnego uziomu otokowego.

Dobór hydroizolacji zależnie od warunków gruntowo-wodnych

Budujesz dom więc na pewno potrzebujesz dobrej umowy o roboty budowlane. Kliknij poniżej i pobierz darmowy wzór!

Trzy legendarne typy hydroizolacji i mityczne rozwiązania

Od niepamiętnych czasów mówi się o trzech typach hydroizolacji: lekkiej, średniej i ciężkiej. Każda jest stosowana w innych warunkach i do każdej przypisane są różne rozwiązania materiałowe. I choć sama idea rozróżnienia rodzajów hydroizolacji jest słuszna, bo pozwala dobrać właściwe rozwiązanie do właściwych okoliczności, to z biegiem czasu obrosła ona niezliczoną ilością mitów i absurdalnych rozwiązań. Wiele z nich jest do dziś powszechnie przytaczana na portalach branżowych i bezkrytycznie przyjmowana przez niczego nieświadomych inwestorów.

Taki stan rzeczy wynika prawdopodobnie z minionego okresu niedoborów materiałowych w polskiej gospodarce. Wtedy każda oszczędność specjalistycznego materiału hydroizolacyjnego jakim był lepik asfaltowy była konieczna. Pomimo, że od tamtego czasu minęło już wiele lat to niektóre rozwiązania techniczne są nadal zamieszczane w projektach i powielane na budowach. Twoją uwagę chciałbym zwrócić jedynie na największe „kwiatki” jakie możesz spotkać:

 • Izolacja typu lekkiego (a co gorsza średniego i ciężkiego) może być wykonana z emulsji asfaltowej, lepiku lub folii budowlanej itp. – przytoczone tutaj materiały nie nadają się do wykonania skutecznej hydroizolacji. Mogą one oczywiście zapewnić szczelność fragmentu fundamentu, ale nie całego. Wymagają wcześniejszego otynkowania podłoża co mocno podnosi koszty. Ich grubość jest zbyt mała, aby zapewnić szczelność na nierównej powierzchni oraz zbyt mała aby skutecznie połączyć izolację pionową z poziomą albo wykonać przejście rury kanalizacyjnej. Doświadczenie pokazuje również, że tracą one właściwości elastyczne (czyli zdolność do mostkowania rys) z upływem czasu. Cienka warstwa jest narażona na uszkodzenia podczas kolejnych prac budowlanych. Produkty te stosuje się jako warstwy podkładowe i gruntujące pod faktyczną hydroizolację;
 • Folia kubełkowa może zastąpić hydroizolację pionową – absolutnie nie może. Folia kubełkowa z założenia nie jest izolacją, jej szczelne połączenie na długości i z izolacją poziomą jest praktycznie nie możliwe;
 • Użycie drenażu umożliwia zastosowanie „lekkiej” hydroizolacji – nie jest to prawidłowe podejście. Drenaż oczywiście może być potrzebny i umożliwić obniżenie zwierciadła wody gruntowej, ale nie usuwa on całej wilgoci z gruntu i zawsze istnieje ryzyko jego zatkania. Nie może on zastąpić hydroizolacji, a jedynie ją wspomóc;
 • Można użyć betonu wodoszczelnego zamiast stosować hydroizolacje – kolejne błędne przekonanie. Beton wodoszczelny nie zapewnia całkowitej szczelności, a jedynie większą szczelność niż beton zwykły. Jego zastosowanie opóźnia jedynie proces zawilgocenia budynku;
 • Nie ma potrzeby wykonania izolacji od strony wewnętrznej fundamentów bo woda w gruncie jest od strony zewnętrznej – tutaj najczęściej zapomina się o podciąganiu kapilarnym, które działa również wewnątrz budynku.
lepik jako hydroizolacja pionowa
"hydroizolacja" pionowa wykonana z lepiku asfaltowego ponad poziomem terenu i brak izolacji poziomej oraz pionowej poniżej spowodowały po kilku latach zawilgocenie muru i odpadanie lepiku.

Praktyczne podejście do hydroizolacji zależnie od warunków gruntowo-wodnych

Tak jak pisałem we wstępie do tego artykułu: woda jest wszędzie. Nawet jeżeli grunt jest suchy nie znaczy to, że jest suchy całkowicie, zawsze i wszędzie. Przecież w każdym miejscu w Polsce pada deszcz lub topi się śnieg, który następnie wsiąka w grunt. Ponadto podziemne ukształtowanie warstw geotechnicznych może powodować, że woda będzie napływała na budynek „pod ziemią” czego nie da się zobaczyć. Musisz też wiedzieć, że woda w gruncie może występować na różne sposoby, które na potrzeby doboru hydroizolacji nazywamy stopniami obciążenia wilgocią.

1. Woda w gruncie występuje wyłącznie pod postacią wilgoci. Nie ma wód gruntowych

Jest to pierwszy i najprostszy przypadek. Nie występują w nim wody gruntowe ani wody opadowe, a jedynie wilgoć gruntowa. W praktyce sprowadza się to do gruntów pod fundamentami, wewnątrz budynków. Wymaga jedynie izolacji przeciwwilgociowej.

2. W gruncie występuje wilgoć, nie ma zalegającej wody

Taka sytuacja występuje w gruntach niespoistych i dobrze przepuszczalnych, czyli piaskach, żwirach itp. Potocznie mówi się wtedy o gruncie suchym. W rzeczywistości jednak grunt idealnie suchy nie jest, ale umożliwia szybkie odprowadzenie wody opadowej z dala od fundamentów. Dzięki temu fundamenty narażone są na kontakt z wodą jedynie przez krótki czas. Jednak wyraźnie trzeba zaznaczyć: krótkotrwałe narażenie na działanie wody i wilgoci gruntowej nie oznacza, że woda nie zdąży przedostać się do odsłoniętego fundamentu. Dlatego błędem jest traktowanie tego przypadku na równi z popularną „hydroizolacją typu lekkiego”.  Zastosowanie lepiku lub emulsji, których nie da się poprawnie połączyć z izolacją poziomą jest nie tyle izolacją typu lekkiego co izolacją dla ekstremalnie odważnych i oszczędnych (czasem niestety też dla deweloperów).

Można tu wyróżnić dwa prawidłowe rozwiązania:

Hydroizolacja przeciwwilgociowa bez drenażu – jest to najbardziej ekonomiczne rozwiązanie, ale trzeba podchodzić do niego ostrożnie. Może być zastosowane tylko w gruntach takich jak żwiry, pospółki i piaski grube, gdy poziom wód gruntowych jest co najmniej 0,5m poniżej poziomu posadowienia.

Hydroizolacja przeciwwilgociowa z drenażem – można ją zastosować w gruntach o mniejszej przepuszczalności. Poprawnie wykonany drenaż umożliwi szybkie odprowadzenie wód opadowych tak, aby nie zalegały przy fundamencie.

3. W gruncie występuje wilgoć i zalegająca woda lub woda pod ciśnieniem

Jest to najbardziej niekorzystny przypadek. Sytuacja taka może mieć miejsce we wszelkich gruntach z bardzo wysokim poziomem wód gruntowych, lub  gruncie nieprzepuszczalnym gdzie woda pochodząca z opadów, nie jest szybko odprowadzana i zalega przy fundamencie. Woda może również wywierać ciśnienie hydrostatyczne na izolację fundamentu.

Jeżeli budujesz dom w takich warunkach to jego zabezpieczenie przed wnikaniem wody jest kluczowe. Jednym ze sposobów jest wykonanie hydroizolacji przeciwwodnej, ale bardzo możliwe, że dużo lepszym rozwiązaniem będzie posadowienie domu na płycie fundamentowej i wyniesienie go ponad zwierciadło wody gruntowej. Zastosowanie drenażu do lokalnego obniżenia poziomu wody nie zawsze jest możliwe, bo czasem nie ma gdzie jej odprowadzić. Nawet gdy wodę z drenażu da się odprowadzić należy mieć świadomość, że drenaż wymaga czyszczenia aby był skuteczny. Bardziej niezawodnym rozwiązaniem jest posadowienie budynku ponad wodą gruntową niż sztuczne obniżanie jej zwierciadła.

Nie wszystko jest jasne i masz pytania? Zapytaj w komentarzu albo dołącz do Grupy wsparcia na Facebooku!

Materiały hydroizolacyjne

Jak widzisz wykonanie hydroizolacji sprowadza się w praktyce do dwóch przypadków: izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej. Dla ułatwienia obydwie można wykonać z tych samych materiałów różnicując jedynie ich grubość, dlatego nie będę opisywał tych rozwiązań oddzielnie.

Najważniejsze podczas doboru i wykonywania hydroizolacji jest to, aby była całkowicie szczelna. W praktyce oznacza to konieczność doboru materiałów w taki sposób, aby bez problemu można było je łączyć między sobą. Musi być też łatwa w użyciu dla każdego wykonawcy i jak najbardziej odporna na błędy wykonawcze.

Najbardziej popularne materiały hydroizolacyjne

Zanim wybierzesz najlepsze dla siebie rozwiązanie hydroizolacji fundamentów warto, abyś poznał dostępne materiały i technologie. Nie omawiam tu wszystkich możliwych produktów, a jedynie te najbardziej popularne.

Materiały dla odważnych i oszczędnych

Jest to bardzo popularna i szeroka grupa materiałów o której pisałem kilka akapitów wcześniej, ale dla pełnej jasności powtarzam jeszcze raz. Wykonanie z nich prawidłowej i szczelnej hydroizolacji jest albo niemożliwe albo bardzo trudne dla wykonawcy. Zaliczają się do niej: lepiki asfaltowe na zimno i na gorąco lub lepiki asfaltowo-kauczukowe, wodne emulsje asfaltowo-kauczukowe, wszelkie folie izolacyjne i membrana kubełkowa. Nie oznacza to, że wymienione materiały są bardzo złe i w ogóle nie należy ich stosować. Po prostu służą do czegoś innego albo warto je stosować w innych warunkach niż hydroizolacja fundamentu. Jeżeli występują one jako jedyna hydroizolacja w Twoim projekcie, albo takie rozwiązanie podpowiada wykonawca to prawdopodobnie jest to rozwiązanie niewystarczające i o prawidłowy dobór rozwiązania musisz zadbać samodzielnie.

hydroizolacja ściany fundamentowej
"Hydroizolacja" z emulsji asfaltowej może być tak cienka, że aż prześwituje.
dysperbit hydroizolacja fundamentów
"Hydroizolacja" z emulsji asfaltowej jest bardzo podatna na uszkodzenia.

Materiały rolowe

Są to różnego rodzaju papy (w rolkach), które mogą być stosowane jednocześnie jako izolacja pozioma pod ławą lub ścianą fundamentową, lub jako izolacja pionowa na ścianach fundamentowych. Powszechnie stosowanie papy do wykonania izolacji poziomej ma wiele zalet. Jest szczelne, szybko można uzyskać żądaną grubość, jest łatwe w wykonaniu a co za tym idzie szybkie i stosunkowo tanie. Niestety papa nie jest tak łatwa do ułożenia na powierzchni pionowej,  dokładne uszczelnienie przejścia rurowego jest dość trudne. Dlatego do wykonania hydroizolacji ścian wybiera się najczęściej inne materiały. I tutaj ujawnia się największa wada papy – nie każdy materiał służący do izolacji pionowej można połączyć szczelnie z izolacją poziomą z papy. Nawet materiały bitumiczne (czyli podobne w swoim składzie do papy) mogą wymagać dodatkowych zabiegów dla uzyskania szczelnego połączenia. Nie dyskwalifikuje to oczywiście używania pap jako hydroizolacji, ale wymaga od wykonawcy należytej staranności. Dużą zaletą papy jest to, że od razu po zamontowaniu tworzy gotową warstwę hydroizolacyjną i umożliwia przejście do kolejnych prac.

Jaką papę wybrać?

Ze względu na ogromną różnorodność i ilość dostępnych pap wybór odpowiedniej do konkretnego zastosowania to temat na cały oddzielny artykuł. Dlatego omówię tutaj jedynie kilka najważniejszych aspektów. Zakładamy, że potrzebujesz dobrego produktu (nie najtańszego i nie najdroższego) do wykonania 1 warstwy izolacji przeciwwilgociowej poziomej. Będzie można go zastosować również do hydroizolacji przeciwwilgociowej pionowej w 1 warstwie (izolacja przeciwwodna może być zwykle wykonana analogicznie z dwóch warstw tej samej papy). Więcej szczegółów co do możliwości zastosowania papy powinien podawać jej producent.

Na początek krótka definicja: papa jest materiałem budowlanym, który składa się z osnowy, masy asfaltowej i ewentualnie posypki. Składanki jakich w tym przypadku potrzebujesz to:

 • Osnowa – najlepiej z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 180g/m2 ponieważ posiada ona dużą elastyczność, dzięki czemu papa nie pęknie nawet w przypadku pojawienia się rys na fundamencie;
 • Masa asfaltowa – stanowi ona obustronne pokrycie osnowy i nadaje szczelność. Musi być elastyczna w niskich temperaturach i odpowiednio gruba. Najlepszym wyborem będzie Papa asfaltowa modyfikowana SBS o grubości 4mm;
 • Sposób mocowania – każda papa pełniąca funkcję hydroizolacji musi być trwale zamocowana do podłoża przez zgrzewanie, dlatego potrzebujesz papy termozgrzewalnej. Papy do mocowania mechanicznego (czyli przybijania np. na dachu) albo klejone lepikiem nie nadają się. Pamiętaj też, że papa termozgrzewalna nie powinna być układana bezpośrednio na beton. Wcześniej wymagane jest zagruntowanie podłoża przez co przyczepność papy się zwiększa. Każdy producent pap posiada w swojej ofercie grunty przystosowane do konkretnych zastosowań, np. do gruntowania ław fundamentowych pod papy termozgrzewalne i właśnie taki produkt należy wybrać i zastosować razem z papą;
 • Przeznaczenie papy – można tu wyróżnić papy podkładowe i nawierzchniowe. Różnią się one ilością posypki (która służy do zabezpieczenia przed sklejaniem się warstw papy między sobą podczas przechowywania w rolce). Odpowiednim produktem do hydroizolacji fundamentu będzie papa podkładowa. Papy nawierzchniowe stosuje się tylko w miejscach widocznych, narażonych na promienie słoneczne.

Podsumowując: najlepszym wyborem do wykonania hydroizolacji z papy będzie papa asfaltowa modyfikowana SBS na osnowie poliestrowej o grubości 4mm, podkładowa, termozgrzewalna. Dociekliwych czytelników odsyłam też do Komentarza do normy PN-EN 14967 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej – Definicje i właściwości wraz z zaleceniami ITB dla wyrobów objętych normą, ITB, 2010, gdzie podane jest znacznie więcej zaleceń.

Dokonując wyboru hydroizolacji zwróć uwagę, że na papie nie można wykonać żadnego estetycznego wykończenia powierzchni (płytek, tynku i innych). Oznacza to, że fundament zaizolowany papą ponad poziomem terenu musi być pokryty termoizolacją, aby na niej można było wykonać warstwę wykończeniową.

papa pod ściany fundamentowe
Papa zastosowana jako hydroizolacja pod ścianę fundamentową.

Masy polimerowo-bitumiczne

Jest to bardzo duża grupa tzw. bezszwowych  materiałów budowlanych służących do wykonywania hydroizolacji pionowych (ale nie poziomych). Popularnie nazywane są one masami KMB (z niemieckiego Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung). Są to grubowarstwowe masy na bazie modyfikowanych asfaltów co czyni je bardzo szczelnym i elastycznymi w niskich temperaturach– analogicznie do wysokiej jakości papy. Dzięki swoim właściwościom potrafią pokryć rysy i spękania w fundamencie nawet w ujemnych temperaturach. Dodatkową zaletą jest brak jakichkolwiek połączeń, a więc potencjalnych nieszczelności. Można z nich wykonywać zarówno hydroizolacje przeciwwilgociowe jak i przeciwwodne poprzez nałożenie różnej grubości powłok (zgodnie z zaleceniami producenta, zwykle 3 lub 4mm z opcjonalną siatką zbrojącą). Są odporne na agresywne związki chemiczne pochodzące z wód gruntowych. Nadają się do stosowania na nieotynkowany (ale dobrze wyspoinowany i zagruntowany) mur, czyli nie wymagają dodatkowych nakładów związanych z wyrównaniem i przygotowaniem powierzchni. Za ich pomocą można wykonać prawidłowe połączenie z poziomą warstwą hydroizolacji np. z papy lub masy polimerowo-mineralnej. Ponadto można je stosować do wykonania izolacji poziomych posadzek (wewnątrz budynków, bo nie zawierają rozpuszczalników i nie wydzielają zapachów), balkonów itp. Masy są łatwe w nakładaniu dla wykonawcy i łatwe do oceny wykonania dla inwestora.

Czyżby produkt idealny? No prawie. Masy KMB mają wady, które wynikają z ich właściwości: nie można ich stosować jako hydroizolacji poziomej pod ścianą lub ławą fundamentową ze względu na zbyt małą wytrzymałość i jednocześnie nie mogą pracować na odrywanie (czyli pod naporem wody przez ścianę lub posadzkę) ze względu na małą wytrzymałość przy odrywaniu. Nie są też odporne na promieniowanie UV, czyli nie mogą być wystawione na działanie słońca przez dłuższy czas.

Jaką masę polimerowo-bitumiczną wybrać?

Zanim odpowiem na to pytanie musimy poznać podstawowe cechy i właściwości tych produktów. Po pierwsze masy KMB występują w dwóch wariantach:

 • Jednoskładnikowe– wiążą przez wysychanie (odparowanie wody), czyli są wrażliwe na warunki pogodowe. Schną dłużej gdy jest zimno i wilgotno przez co narażone są na zniszczenie przez opady deszczu. Nie mają one żadnych zalet w stosunku do mas dwuskładnikowych (nawet istotnej przewagi cenowej) przez co są coraz mniej stosowane.
 • Dwuskładnikowe – schną na skutek reakcji chemicznych pomiędzy dwoma składnikami. Dzięki temu utwardzenie zachodzi szybciej co ogranicza czas oczekiwania pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw. Jest to w większości przypadków najlepszy możliwy wybór do pionowej izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej.

Kolejne istotne cechy to (według normy EN 15814):

 • Zawartość części stałych – wyrażona w procentach wartość mówi ile jest faktycznie „masy w masie”, a ile wody. Parametr ten wpływa bezpośrednio na koszt wykonania hydroizolacji. Masy o mniejszej zawartości części stałych, np. 50% (czyli minimalnej dopuszczalnej) będzie trzeba kupić więcej i nałożyć więcej warstw dla uzyskania wymaganej grubości powłoki. Pomimo, że cena jednego kilograma masy może być atrakcyjna to tak naprawdę w dużej mierze płaci się za wodę i za dodatkową robociznę. Dzieje się tak dlatego, że woda występująca w masie odparowuje, a świeżo nałożona warstwa zmniejsza swoją grubość. (można obrazowo powiedzieć, że tylko 50% ze świeżej powłoki pozostanie na ścianie po jej wyschnięciu). Dobrej jakości masa KMB powinna mieć zawartość cząstek stałych w granicach 80-90%.
 • Zdolność do mostkowania rys – jest to parametr świadczący o tym jak dużą rysę jest wstanie pokryć masa w ujemnej temperaturze. Minimalna (i zwykle wystarczająca do fundamentów) klasa oznaczona jest jako CB1 co odpowiada rysie >=1mm przy grubości powłoki suchej min. 3mm. Lepsza klasa CB2 odpowiada zdolności mostkowania rys >=2mm przy grubości powłoki suchej min. 3mm. Najniższej klasy CB0 nie należy stosować.
 • Wodoszczelność – parametr odpowiada ciśnieniu wody przy jakim powłoka zachowa szczelność. Minimalna klasa oznaczana jest jako W2A dla powłoki z wkładką zbrojącą o grubości min. 4mm oraz W2B dla powłoki bez wkładki zbrojącej o grubości min. 4mm. Ciśnienie jakie musi wytrzymać powłoka w obydwu przypadkach wynosi 0,075 N/mm2 co odpowiada wysokości słupa wody 7,5m.
 • Wytrzymałość na ściskanie – mówi w rzeczywistości pod jakim obciążeniem grubość powłoki (a więc i właściwości hydroizolacyjne) zmniejszy się o maksymalnie 50%. Minimalna wytrzymałość wynosi 0,3MN/m2 co jest oznaczane jako klasy C2A lub C2B. Nie powinno się stosować materiałów o niższej wytrzymałości, czyli klas C0 i C1.

Ponadto według wytycznych niemieckich (Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtung mit kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen (KMB) – erdberührte Bauteile. Deutsche Bauchemie e.V. 2010) grubość powłoki powinna wynosić:

 • Dla izolacji przeciwwilgociowej przy obciążeniu tylko wilgocią gruntową – min. 3mm nakładane w dwóch warstwach;
 • Dla izolacji przeciwwilgociowej przy obciążeniu niezalegającą wodą opadową – min. 3mm nakładane w dwóch warstwach z siatką wzmacniającą w narożach wklęsłych i wypukłych;
 • Dla izolacji przeciwwodnej przy obciążeniu wodą zalegającą oraz wodą pod ciśnieniem – min. 4mm nakładane w dwóch warstwach z siatką wzmacniającą.

Pamiętaj, że bezpośrednio na izolacji bitumicznej, podobnie jak na papie, nie można wykonać wykończenia z płytek, tynku itp. Na izolacji bitumicznej trzeba najpierw wykonać warstwę ocieplenia, a dopiero potem warstwę wykończeniową.

Podsumowując: najlepszym wyborem będzie zakup dobrej jakościowo masy, która spełni wszystkie powyższe wymagania i posiada wysoką zawartość części stałych (min. 80%). Może ona być stosunkowo droga np. za wiaderko, ale dzięki mniejszej ilości robocizny i dobrej jakości może być najlepszym i najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem.

Myślisz, że podane tu informacje mogą się jeszcze komuś przydać? Udostępnij je!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Masy polimerowo-cementowe

Stanowią one kolejną dużą grupę bezszwowych materiałów hydroizolacyjnych. Można je spotkać również pod nazwą hydroizolacji mineralnych, mikrozapraw cementowych lub szlamów uszczelniających. Są to masy na bazie modyfikowanych cementów i dodatków. Występują w postaci szytwnej (używane w miejscach narażonych na duże obciążenia, ale nie narażonych na odkształcenia) oraz elastycznej (na której skupiam się w tym punkcie). Elastyczność szlamów jest nieco mniejsza niż w przypadku mas KMB, jednak w podobny sposób ma ona zdolność mostkowania rys i spękań fundamentu. Hydroizolacja wykonana z  tego materiału nie posiada żadnych połączeń i może być stosowana zarówno jako izolacja pozioma pod ścianą fundamentową oraz jako izolacja pionowa. Zależnie od grubości (2-3mm) nadaje się do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. Można je stosować na nieotynkowany, ale dokładnie wyspoinowany mur, nie jest wymagane tynkowanie ani nawet gruntowania podłoża. Dużą zaletą materiałów na bazie cementu jest ich paroprzepuszczalność co umożliwia nakładanie ich na wilgotne powierzchnie (nie trzeba czekać podczas budowy aż fundament wyschnie jak ma to miejsce w przypadku mas KMB). Materiały te są odporne na cykliczne zamarzanie o odmarzanie oraz agresywne środowisko. Baza cementowa stanowi też typowe podłoże budowlane dla wielu innych materiałów. W praktyce oznacza to, że szlamy bardzo dobrze nadają się jako warstwa hydroizolacyjna nad poziomem terenu, która umożliwia nakładanie tynku lub przyklejanie płytek. Można też nakładać na nie izolacje bitumiczne, a więc bardzo łatwo jest połączyć izolację poziomą ze szlamu z izolacją pionową z masy KMB.

Masy na bazie cementu (szczególnie sztywne) mogą być stosowane również jako izolacje poziome pod tarasami i posadzkami także we wnętrzach budynków. Są odporne na negatywne parcie wody, czyli na ciśnienie odrywające je od podłoża. Ich nakładanie i kontrola poprawności wykonania są stosunkowo łatwe.

Szlamy w przeciwieństwie do mas KMB mogą być stosowane pod ścianą fundamentową i można na nich wykonywać tynki oraz układać płytki. Czyżby był to produkt idealny? Pod pewnymi względami taki jest, bo umożliwia wykonanie całej hydroizolacji jednym produktem. Pomimo wyższej ceny (w stosunku do KMB) jego zużycie jest mniejsze i nie wymaga gruntowania typowych podłoży, zatem ostateczny koszt jest bardzo podobny. Wady? Mas polimerowo-cementowych nie można w dowolny sposób łączyć z masami bitumicznymi. Zasada jest taka: szlam jest pierwszą warstwą, a izolacja bitumiczna drugą i nigdy odwrotnie. W praktyce sprowadza się to do tylko jednego poprawnego rozwiązania: izolacja pozioma ze szlamu oraz izolacja pionowa z dowolnego materiału (szlamu, KMB lub papy). Nie można wykonać izolacji poziomej z papy i połączyć jej z izolacją poziomą pionową ze szlamu.

Jaka masę polimerowo-cementową wybrać?

Mikrozaprawy cementowe, analogicznie do mas KMB, występują w dwóch wariantach: jednoskładnikowe i dwuskładnikowe. W analogiczny sposób masy dwuskładnikowe wiążą szybciej od jednoskładnikowych, ale w zamian są droższe.

Wymagania jakie muszą spełniać szlamy elastyczne opisane są w dokumencie ZUAT-15/VI.21/2005 (Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych wydane przez Instytut Techniki Budowlanej). Poniżej przedstawiam jedynie wybrane właściwości, tak abyś mógł je porównać do mas KMB. Na szczęście nie musisz ich szczegółowo analizować, bo sam fakt, że produkt uzyskał Aprobatę Techniczną ITB oznacza, że spełnia wszystkie minimalne wymagania.

 • Wodoszczelność pod ciśnieniem przynajmniej 0,5MPa (czyli 50m słupa wody) – nie może wykazywać przecieków;
 • Efektywność uszczelniania przy rysach nie większych niż 0,3mm – nie może być przecieku przy ciśnieniu co najmniej 0,5MPa przez 48h;
 • Wytrzymałość na ściskanie – nie może być mniejsza niż ta deklarowana przez producenta;
 • Opór dyfuzyjny dla pary wodnej – maksymalnie 4m. Jest to parametr, który zasadniczo różni masy na bazie cementu od bitumicznych. Oznacza, że materiał jest paroprzepuszczalny, czyli może być nakładany na wilgotne podłoża i umożliwia ich odparowanie przy jednoczesnym zachowaniu wodoszczelności. Im mniejsza wartość oporu dyfuzyjnego tym bardziej paroprzepuszczalny jest materiał. Ma to istotne znaczenie w przypadku wykonywania hydroizolacji na bardzo świeżych fundamentach gdzie cała wilgoć nie zdążyła jeszcze odparować.

Ponadto według wytycznych niemieckich (Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtung erdberührter Bauteile mit flexiblen Dichtungsschlämmen. Deutsche Bauchemie e.V. 2006) grubość powłoki powinna wynosić:

 • Dla izolacji przeciwwilgociowej przy obciążeniu tylko wilgocią gruntową – min. 2mm nakładane w dwóch warstwach;
 • Dla izolacji przeciwwilgociowej przy obciążeniu niezalegającą wodą opadową – min. 2mm nakładane w dwóch warstwach;
 • Dla izolacji przeciwwodnej przy obciążeniu wodą zalegającą oraz wodą pod ciśnieniem – min. 2,5mm nakładane w trzech warstwach.

Bezpośrednio na masach polimerowo-cementowych można układać płytki, wykonać tynk lub nałożyć masę bitumiczną. Są one odporne na promieniowanie UV, zatem mogą pozostać odsłonięte ponad poziomem terenu.

Podsumowując: najlepszym wyborem będzie zakup dobrej jakości masy, która posiada przynajmniej Aprobatę Techniczną ITB i jednocześnie ma wytrzymałość odpowiednią do danego zastosowania (np. wytrzymałość masy sztywnej stosowanej do izolacji pod ścianą lub ławą fundamentową powinna zostać określona przez projektanta).

Systemowe rozwiązania hydroizolacyjne

Jak widzisz istnieje wiele różnych materiałów i technologii hydroizolacyjnych. Niektóre mogą być ze sobą łączone w ściśle określony sposób, a innych nie łączy się wcale. Oprócz przedstawionych przeze mnie materiałów w ofercie producentów znajdziesz też wiele innych produktów takich jak szpachlówki do spoinowania, taśmy uszczelniające, emulsje gruntujące itp. Dlatego wybór gotowego rozwiązania systemowego jest bardzo rozsądnym posunięciem. Nawet jeżeli jest ono droższe niż skompletowanie wszystkich potrzebnych materiałów z różnych miejsc to niesie ze sobą zalety:

 • Łatwo jest prawidłowo dobrać komplet produktów do izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej na podstawie wytycznych producenta. Jest to ważne bo dobór odpowiedniej hydroizolacji często sprawia problem projektantom, wykonawcom i inwestorom;
 • Masz pewność, że wszystkie elementy systemu można ze sobą łączyć;
 • Dostajesz instrukcję jak stosować każdy z produktów, aby w sumie osiągnąć potrzebny stopień odporności na wodę;
 • Z góry znasz listę wszystkich potrzebnych w danym systemie materiałów, więc łatwiej oszacujesz koszty i będziesz miał pewność co jest, a co nie jest potrzebne.

Konkretne produkty i producentów bez problemu znajdziesz w Internecie. Natomiast ja chciałbym zwrócić Twoją uwagę na kilka najbardziej popularnych i najlepszych systemów wykonania hydroizolacji zarówno przeciwwilgociowej jak i przeciwwodnej:

 • Izolacja pozioma z papy, izolacja pionowa z masy KMB – jest to chyba najpopularniejszy sposób. Zaletą jest szybkość i łatwość układania papy, niestety wiąże się to też z wadą. Uszczelnienie połączenia pomiędzy masą KMB a papą musi być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Czasem potrzebne jest użycie w tym celu dodatkowych materiałów poprawiających przyczepność.
 • Izolacja pozioma ze szlamu i izolacja pionowa z masy KMB – prawdopodobnie będzie to najlepsze rozwiązanie w przypadku większości nowo budowanych domów. Obydwa produkty dobrze łączą się ze sobą (w odpowiedniej kolejności: najpierw szlam, potem KMB) i spełniają wszystkie wymogi stawiane hydroizolacjom. Bardzo ładnie opisany przykład takiego rozwiązania systemowego znajdziesz na stronie jednego z producentów.;
 • Izolacja pozioma i pionowa ze szlamów – bardzo dobre rozwiązanie pod względem spójności materiałów i właściwości hydroizolacyjnych. Dodatkowo umożliwia wykończenie ściany bez nakładania na nią termoizolacji, dzięki doskonale sprawdzi się na tarasach naziemnych, schodach zewnętrznych itp.

Jeśli jesteś na początku swojej przygody z budową domu, to może przyda Ci się:

Prawidłowe wykonanie hydroizolacji

Aby hydroizolacja spełniała swoją funkcję musi być poprawnie dobrana do lokalnych warunków gruntowo wodnych i porwanie wykonana. Mam nadzieję, że dobór masz już za sobą. Gdybyś jednak potrzebował pomocy – napisz śmiało pytanie w komentarzu. Teraz czas na kolejny krok, czyli wykonawstwo.

Każda hydroizolacja składa się z izolacji poziomej i pionowej. Nie są one wykonywane jednocześnie, a często też na różnym podłożu i z różnych materiałów. Dlatego przedstawiam je oddzielnie.

Hydroizolacja pozioma

Niezależnie od tego, czy izolacja pozioma będzie wykonywana pod, czy na ławie fundamentowej obowiązują te same zasady. Poprawność wykonania możesz sprawdzić samodzielnie. Przede wszystkim zwróć uwagę na:

 1. Przygotowanie podłoża –podłoże (czyli beton podkładowy lub ława fundamentowa) powinno być: równe, czyste, lekko porowate, wolne od spękań, gniazd żwirowych. Nie mogą się na nim znajdować pozostałości po środkach antyadhezyjnych. Równość podłoża wynika bezpośrednio ze staranności wykonania wcześniejszych prac. Czystość łatwo zapewnić przez zamiatanie, odkurzanie lub mycie pod ciśnieniem. Dopuszczalna wilgotność podłoża zależy od stosowanych materiałów.
  • W przypadku izolacji z papy podłoże powinno być suche. Teoretycznie wilgotność powinna wynosić max. 6% co jest nie możliwe od uzyskania przy świeżym betonie. Nawet beton wiążący już dłuższy czas jest narażony na czynniki atmosferyczne i w deszczowym okresie wiosennym nie będzie możliwe osiągnięcie takiej wilgotności. Co robić? Na pewno nie można gruntować i kłaść papy na ewidentnie mokry beton. Trzeba poczekać aż wyschnie. Jak długo musi schnąć? To zależy od pogody i nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi. Jedyną praktyczną radę jaką mogę udzielić jest taka, że nie można przyklejać papy jeżeli pod płomieniem palnika paruje z betonu woda.
  • Jeżeli Izolacja pozioma będzie wykonana ze szlamu to podłoże powinno być wilgotne (i należy je zwilżyć jeśli jest suche), ale nie może stać na nim woda.
 2. Miejsce wykonania warstwy izolacyjnej– czy znajduje się pod ławą fundamentową w przypadku fundamentów ze ścianą (słupem) żelbetowym, lub czy znajduje się pod ścianą fundamentową w przypadku ścian fundamentowych murowanych.
 3. Szerokość izolacji pod ścianą – izolację z papy lub masy cementowej należy wykonać tak, aby uzyskać z każdej strony szerokość około 8-10cm większą niż szerokość ściany. Jest to niezbędne, aby później prawidłowo połączyć izolację poziomą z pionową.
 4. W przypadku izolacji z papy: powinna być ona zamontowana przez zgrzewanie do zagruntowanego wcześniej podłoża. Ponadto musi być zgrzana na zakładach. Dlaczego trzeba przykleić papę do podłoża na całej powierzchni skoro można ją po prostu położyć i nigdzie nie ucieknie? Ponieważ luźne krawędzie papy są podatne na uszkodzenia podczas prac i łatwo jest zabrudzić powierzchnię pod papą. Połączenie izolacji pionowej z uszkodzoną papą może nie być szczelne.

Hydroizolacja pionowa

Hydroizolację pionowa wykonuje się na ścianach fundamentowych. Warto abyś zapoznał się z artykułem [024] Ściany fundamentowe.

 1. Przygotowanie podłoża – podłoże musi być równe i czyste analogicznie jak w przypadku izolacji poziomej. Ściany murowane powinny mieć dokładnie wypełnione spoiny, a ściany lub słupy żelbetowe nie mogą mieć głębokich porów i ubytków. Wszystkie nierówności głębsze niż 5mm należy wyrównać systemową szpachlówką. Odpowiednia wilgotność podłoża musi być zapewniona w sposób analogiczny jak miało to miejsce przy izolacji poziomej. Podłoże musi być suche i zagruntowane dla izolacji bitumicznych (masy KMB tolerują pewną wilgotność podłoża, ale należy to każdorazowo sprawdzić w karcie technicznej produktu) lub wilgotne dla izolacji na bazie cementu.
  Wszystkie narożniki i ostre krawędzie ścian, słupów lub ław przeznaczone do pokrycia izolacją muszą zostać zaokrąglone (tzw. fazowanie krawędzi) tak aby nie tworzyły ostrych załamań.
 2. Połączenie izolacji pionowej z poziomą – na styku dwóch płaszczyzn należy wykonać zaokrąglenie, czyli tzw. fasetę. Umożliwia ona płynne przejście pomiędzy izolacją poziomą a pionową. Należy pamiętać, że wszelkie krawędzie zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne są miejscami najbardziej narażonymi na błędy wykonawcze.

Zalecenia ogólne wykonania hydroizolacji

 1. Rodzaj materiału izolacyjnego – sprawdź czy został użyty dokładnie ten produkt do wykonania izolacji, który wybrałeś (albo który został prawidłowo dobrany przez projektanta). Jest to szczególnie ważne, gdy to wykonawca zajmuje się dostawą materiałów.
  Warto też sprawdzić datę produkcji i datę przydatności do użycia.
 2. Grubość hydroizolacji – grubość hydroizolacji nie może być mniejsza niż wartości opisane powyżej w punkcie dotyczącym doboru materiału hydroizolacyjnego. Pamiętaj jednak, że materiały bezszwowe tracą swoją grubość podczas wysychania, a co za tym idzie właściwą grubość powłoki należy sprawdzić po wyschnięciu, a nie tuż po nałożeniu. Ubytek grubości będzie tym większy im więcej wody znajduje się w produkcie.
 3. Maksymalna grubość pojedynczej warstwy masy hydroizolacyjnej – nie powinna być grubsza niż około 1-1,5mm. Oznacza to konieczność nakładania zawsze minimum dwóch warstw aby uzyskać zakładaną grubość. Grubość każdej pojedynczej warstwy najłatwiej sprawdzić na podstawie rzeczywistego zużycia materiału w przeliczeniu na 1m2 ściany i porównaniu go z zaleceniami producenta;
 4. Kolejność prac – przy nakładaniu mas hydroizolacyjnych należy rozpocząć prace od miejsc najbardziej wrażliwych, czyli: miejsca styku ściany z ławą, przejścia rur, narożniki. Przerw technologicznych nie można wykonywać w narożnikach;
 5. Ochrona świeżej hydroizolacji – masy hydroizolacyjne przed pełnym związaniem należy chronić przed deszczem i nadmiernym słońcem. Również gotową hydroizolację (szczególnie poziomą z papy) należy chronić przed uszkodzeniami podczas kolejnych prac budowlanych;
 6. Wytyczne szczegółowe – każdy producent powinien udostępniać do swoich wyrobów kartę techniczną, w której znajdziesz szczegóły dotyczące stosowania. Należy się z nimi zapoznać i wymagać od wykonawcy aby stosował się do zalecań tam zawartych. Powyżej podałem zbiór ogólnych zaleceń, ale pamiętaj, że te podawane przez producenta zawsze będą najlepiej odpowiadały sposobowi pracy z konkretnym materiałem.
izolacja przeciwwilgociowa fundamentów
Najważniejsze punkty przy sprawdzaniu poprawności wykonania hydroizolacji

Uszczelnienia przejść rurowych

W każdym domu przez ścianę fundamentową przechodzi co najmniej jedna rura kanalizacyjna. Konieczne jest zatem zapewnienie szczelności połączenia tak, aby woda w tych miejscach nie dostawała się do wnętrza domu ani do muru. Można wyróżnić trzy różne przypadki:

 1. Rura przechodząca przez mur bez dylatacji – takie rozwiązanie jest dopuszczalne w przypadku gdy nie ma ryzyka, że nowy budynek będzie znacząco osiadał, a sama rura nie jest narażona na znaczące odkształcenia termiczne, czyli znajduje się głęboko w gruncie lub w pobliżu przejścia znajdują się kolanka. Mamy tu dostępne dwa rozwiązania:
  1. Przy przejściu przez izolację przeciwwilgociową – uszczelnienie wykonuje się w postaci wyoblenia (fasety) przechodzącego płynnie ze ściany na rurę. Rurę należy najpierw zamontować w otworze w ścianie, a następnie wolną przestrzeń wypełnić elastyczną zaprawą cementową. Następnie należy zmatowić pozostałą powierzchnię rury. Kolejno wykonuje się wyoblenie o promieniu 5cm z masy KMB zbrojonej siatką lub z dodatkiem piasku kwarcowego;
  2. Przy przejściu przez izolację przeciwwodną – uszczelnienie wykonuje się w postaci uszczelnienia systemowego. Polega ono na założeniu i zaciśnięciu jednego końca elastycznego uszczelniania bezpośrednio na rurze i zatopieniu kołnierza uszczelniającego w masie hydroizolacji pionowej. Jest to niestety rozwiązanie bardzo drogie. Przykładowe produkty: Bornit EasyPipe, Remmers Rohrflansch;
 2. Rura przechodząca przez mur z dylatacją – rozwiązanie to umożliwia wzajemne przemieszczanie się rury względem fundamentów. Jest ono niezbędne gdy fundament jest narażony na duże osiadania lub rurociąg składa się z bardzo długich prostych odcinków i jest narażony na duże wahania temperatury. Tu mogę polecić jedno rozwiązanie:
  1. Przy przejściu przez izolację przeciwwilgociową lub przeciwwodną –należy tu skorzystać z systemowego rozwiązania. Polega ono na pozostawieniu w murze otworu z dylatacją bez wypełniania. Na rurę kanalizacyjną zakłada się specjalny kołnierz zaciskowy, a „drugi koniec” kołnierza mocuje się do ściany za pomocą kołków i uszczelnia. Jest to rozwiązanie godne polecenia również w przypadkach nie wymagających dylatacji. Przykładowy produkt: ICOPAL Uszczelnienie Rurowe Ścienne (URS) w cenie około 300zł netto.
uszczelnienie przejścia kanalizacji przez ścianę fundamentową
Przykładowe sposoby uszczelnienia przejść rurowych przez hydroizolację ściany fundamentowej.

Przedstawione wyżej metody uszczelniania przejść rurowych nie wyczerpują oczywiście wszelkich dostępnych możliwości, ale dają pewien pogląd jak szerokie jest to zagadnienie i jakie warunki musi spełniać prawidłowo wykonane przejście. Na rynku jest dostępnych wiele rozwiązań systemowych, a o wyborze dowolnego z nich nie może świadczyć cena. Dużo ważniejsza jest tutaj szczegółowa instrukcja producenta, która mówi do jakich warunków i w jaki sposób materiał może być stosowany. Dostępne powszechnie w sprzedaży różnego rodzaju tanie „kołnierze uszczelniające”, które nie posiadają szczegółowej instrukcji nie zapewnią prawdopodobnie żadnej szczelności gdy nie zostaną zamontowane zgodnie ze sztuką.

Poza samym sposobem uszczelnienia przejścia rury kanalizacyjnej przez ścianę fundamentową warto też pamiętać, że do budynku muszą się dostać inne rury i przewody. Na szczęście rurę wodociągową można (a często też trzeba) przeprowadzić pod ławą fundamentową. Przewód elektryczny zasilający dom warto natomiast poprowadzić nad ścianą fundamentową. Ogólnie mówiąc: należy unikać wszelkich przejść przez hydroizolację o ile to tylko możliwe.

Buduj praktycznie

Najniższa cena

Oszczędzanie na hydroizolacji nie jest najlepszym pomysłem. Najlepsze co w tym przypadku możesz zrobić to zastosować wysokiej jakości rozwiązanie systemowe. Warto też przeprowadzić dokładniejszą analizę cenową: który materiał bardziej się opłaci w Twoim wypadku.

Wybierając konkretne rozwiązanie nie sugeruj się kolorowym katalogiem. Dużo ważniejsza jest karta techniczna, która mówi o rzeczywistych parametrach danego produktu.

Ponadto po raz kolejny zalecam wykonanie badań geotechnicznych: to jedyna skuteczna metoda na prawidłowe dobranie hydroizolacji do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych zamiast wykonywania jej „na zapas” (lub co gorsza niedostatecznej).

Najwyższa jakość

Jakość hydroizolacji zależy przede wszystkim od grubości zastosowanej powłoki oraz od staranności wykonania. Dlatego warto wybrać produkt łatwy w użyciu i taki do którego producent daje szczegółową instrukcję stosowania. Oczywiście potem należy dopilnować aby wykonawca nie wprowadzał swoich „ulepszeń”.

Najkrótszy czas

Największą oszczędność czasu w przypadku wykonania hydroizolacji fundamentów przyniesie zastosowanie materiałów polimerowo-mineralnych na bazie cementu. Umożliwiają one wykonanie powłoki paroprzepuszczalnej na jeszcze nie do końca suchym betonie. Dzięki temu nie trzeba stosować zbyt długich przerw technologicznych

Najprostsza hydroizolacja

Jeżeli dotarłeś do tego miejsca to gratulacje! Zdaję sobie sprawę, że jest to bardzo długi tekst, ale mam nadzieję że stanowi dla Ciebie kompleksowy poradnik na temat hydroizolacji fundamentów.

Na początku artykułu wspomniałem, że jest to temat prosty i złożony jednocześnie. Rzeczywiście ilość przeróżnych rozwiązań i możliwych błędów jest bardzo duża. Na szczęście gdy wiesz już to wszystko wybór prawidłowego rozwiązania jest prosty i sprowadza się tylko i wyłącznie do określenia warunków gruntowo-wodnych pod Twoim przyszłym domem (badania geotechniczne!). Gdy je poznasz to jedyną pracą Twoją lub projektanta jest dobranie gotowego systemowego rozwiązania, przeanalizowanie kosztów i ostatecznie dopilnowanie wykonawcy.

Banalnie proste prawda? 🙂

Jeżeli jednak miałbyś jakieś wątpliwości to zapraszam do napisania komentarza. Kto pyta, nie błądzi.

Powodzenia w budowaniu!

budowa w praktyce

199 komentarze do “[B023] Hydroizolacja fundamentów

 1. Witam przymierzam się do termomodernizacji budynku typu kostka, dom jest położony na terenie gliniastym. Chcąc zaciekawić swoją wiedzę postanowiłem odkopać ściany piwnicy z zewnątrz w dwóch miejscach i sprawdzić w jakim są stanie, 1) dom nie posiada ławy fundamentowe, 2) fundamenty są murowane z kamienia i posiada szczeliny przez które woda idzie do piwnicy, 3) grunt z gliny tworzył szalunek przy budowie fundamentów, 4) ściany nie pękają mimo braku ław a dom ma 50 lat. Pytanie mojej do pana mogę zrobić w takim przypadku chcąc odciąć przesiąkanie wody w mury i jak je ocieplić

  1. Witaj Robson!
   Bez dokładnych oględzin moja opinia będzie tylko poglądowa, ale spróbuję:
   -prawdopodobnie trzeba zrobić hydroizolację ścian z masy polimerowo-cementowej;
   -następnie można ocieplić ściany piwnicy za pomocą styropianu, ale koniecznie takiego z rowkami odprowadzającymi wodę w dół, przyklejając go tak aby woda mogła spływać;
   – na to należy położyć membranę kubełkową z warstwą geowłókniny drenażowej;
   -ostatni element to drenaż wokół budynku;
   Pozdrawiam

 2. Dzień dobry Panie Krystianie, niestety za późno trafiłam na Pana blog, wykonawca właśnie zalał nam ławy fundamentowe bezpośrednio w gruncie, bez chudziaka, deskowania, w dodatku bez folii, w projekcie mamy sporo trzpieni-13 sztuk w budynku. Proszę o poradę jak w tej sytuacji najlepiej wykonać hydroizolację? Czy dobrze rozumiem, że najlepszym rozwiązaniem będzie hydroizolacja pionowa i pozioma polimerowo-cementowa, z dokładnym pokryciem prętów wypuszczonych do trzpieni? Czy może jako izolacja pozioma papa, pionowa masa KMB, a przebicia prętów do trzpieni uszczelnić szlamem? Dodam, że w badaniach gruntu do 3 m woda gruntowa się nie pojawiła jednak badania były wykonywane w suchym okresie. „W miejscu wykonania otworu, bezpośrednio od powierzchni terenu
  do głębokości 0,4 m stwierdzono występowanie HUMUSU.
  Poniżej stwierdzono występowanie gruntów rodzimych pochodzenia rzecznego w postaci
  0,6 m warstwy PYŁU o konsystencji twardoplastycznej. Niżej stwierdzono występowanie 0,4 m
  warstwy ŻWIRU z iłem na granicy ŻWIRU o konsystencji plastycznej, który zalega na 0,9 m warstwie wilgotnego ŻWIRU w stanie średnio zagęszczonym. Poniżej warstwy ŻWIRU
  na głębokości 2,3 m p.p.t. stwierdzono występowanie PYŁU z iłem o konsystencji twardoplastycznej.” Głębokość posadowienia w projekcie mamy 80 cm poniżej terenu.

  1. Witaj Karolina!
   Obydwa rozwiązania, któe opisałaś są dobre. Kluczowe jest uszczelnienie pod trzpieniami żelbetowymi które najlepiej wykonać ze masy polimerowo-cementowej. Dalej masz już dowolność: albo wszystko z masy polimerowo cementowej, albo poziomo papa, a pionowo masa KMB (z zakładem na szlam). Wybierz rozwiązanie tańsze.
   Mam nadzieję, że projektant widział te badania gruntu, a wykonawca zrobił ławy o właściwiej szerokości, bo to niezbyt przyjazne podłoże gruntowe?
   Pozdrawiam

  2. Tak, badania gruntu zostały przekazane konstruktorowi i kierownikowi. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Pozdrawiam.

 3. Po wylaniu chudziaka , dwa tyg . Później zauważyłam pęcherze powietrza na powierzchni , pełno . Po przetarciu się pokruszyły . Czy to coś szkodzi ? Fundament zabezpieczony wl , tzn lepikiem , styropianem , pianką i folia itd

  1. Witaj Anna!
   Jeśli możesz to prześlij zdjęcie, na podstawie samego opisu trudno coolwiek stwierdzić.

 4. Chciałbym poruszyć temat ław schodkowych. Mam przewidzianą w projekcie właśnie ławę schodkową i do tego ściany fundamentowe żelbetowe. Wydaje mi się że nie da się zrobić hydroizolacji na betonie podkładowym bo nie będzie on miał ciągłości na uskokach schodków. Chyba że można dać beton podkładowy również pionowo w uskoku schodka? Tylko czy to wtedy nie osłabi konstrukcji?

  Jak w takim przypadku zadbać o dobrą hydroizolację?

  Pozdrawiam

  1. Witaj Piotr!
   W takim przypadku zamiast papy najlepiej będzie zastosować hydroizolację z masy polimerowo-cementowej na ławie. Alterantywnie można próbować rozwiązań z betonem wodoszczelnym lub mrozoodpornym, ale takie zmiany trzeba rozważyć w odniesieniu do całego budynku i warunków gruntowych.
   Pozdrawiam

 5. Dzień dobry. Zastanawiając się nad wyborem hydroizolacji natrafiłem na izolację reaktywną, np Botament RD 1. Jakie jest Pana doświadczenie i opinia na temat tego rodzaju hydroizolacji?

  Pozdrawiam

  1. Witaj Piotr
   Osobiście nigdy nie stosowałem tego produktu, ale na podstawie opisu i karty technicznej wygląda zachęcająco. Natomiast cena jest wręcz zaporowa i prawdopodobnie nie ma żadnego sensu stosować tego produktu do hydroizolacji fundamentów.
   Pozdrawiam

 6. Witam Panie Krystianie , zima już odpuszcza więc czas powoli zabrać się za izolacje tzw chudziaka wewnątrz budynku a więc początkowo był plan wykonać izolacje z papy termozgrzewalnej podkładowej modyfikowanej SBS , u mnie był wałkowany temat mianowićie jak to wykonać prawidłowo ponieważ w niektórych miejscach papa wystaje zaledwie kilka cm poza obrys ścian, kilka tzn 2 lub 3 cm ( a w nie których wystaje tyle ile ma być czyli 10 cm )
  więc naszła mnie jeszcze taka wizja żeby zrezygnować całkowicie z izolacji papą i w zamian za to dać mase KMB na całą powierznie chudziaka , oczywiście po uprzednim dokładnym oczyszczeniu tej papy co wystaje z pod śćian , czy w tym przypadku zastosowanie takiej masy jako izolacje chudziaka było by lepszym i szczelniejszym rozwiązaniem niż papa co Pan o tym myśli ?

  1. Witaj!
   W takiej sytuacji masa KMB sprawdzi się bardzo dobrze. Lepiej nie używać papy termozgrzewalnej bo trudno będzie dokładnie zgrzać ją na tak małym zakładzie. Poza tym papa termozgrzewalna może powodować roskład styropianu podłogowego i dlatego lepszym rozwiązaniem jest użycie papy samoprzylepnej. Łatwiej ułożyć ją precyzyjnie na tak mały zakład i nie wpływa negatywnie na styropian (podobnie jak KMB). Jedym słowem: Użyj masy KMB lub papy samoprzylepnej, obydwa rozwiązania są dobre.

  2. Ma Pan na myśli mase KMB
   dwuskładnikową czy jakąś inną ? Co lepsze masa KMB czy szlam ? Czy masa KMB lub szlam dobrze się połączy z wystającą papą która wystaje poza obrys śćian ? Czy takie połączenie papy lub szlamu z papą zapewni szczelne połączenie ? Jaką grubą warstwe musimy nałorzyc tej masy KMB i szlamu żeby zapewnić 100% szczelności ?

  3. Tak, mam na myśli masę KMB dwuskładnikową. Szlam się nie nadaje, bo nie można go nakładać na papę. Aby połączenie z papą było szczelne, to najpierw trzeba dokładnie oczyścić wystający pasek papy. Minimalna grubość masy KMB to (poprawka) 3mm.
   Zakładam też, że mówimy o przypadku gdy po prostu zabezpieczamy się przed wodą podciąganą kapilarne. Jeśli woda byłaby pod ciśnieniem, to zupełnie inna historia…

  4. Tak mi się wydaje że mówimy o zabezpieczeniu przed wodą podciąganą kapilarne bo u mnie wzrokowo patrząc chudziak o strony wnętrza budynku wydaje się być suchy , mam jeszcze kilka pytań 1- czy pod mase KMB muszę gruntować czymś chudziaka ?, 2- Czy tą mase kładzie się w jednej warstwie czy więcej ? , 3- jaka musiałaby być gruba warstwa żeby mieć 100% szczelności ? , 4- czy papa termozgrzewalna jest wstanie lepiej zabezpieczyć przed wodą ciśnieniową niż masa KMB ? , 5- jak wygląda sprawa z odpornością masy KMB na uszkodzenia mechaniczne powstałe na chudziaku ?, 8 – czy po wyschniećiu masy trzeba np położyć na nią folię żeby zabezpieczyć ją przed uszkodzeniami które mogą powstać przy kładzeniu np styropianu ? , 9 – poleca pan również pape samoprzylepną która całą swoją powierzchnią jest przyklejana do chudziaka a co z obsiadaniem lub pękaniem chudziaka ?

  5. 1- Tak, pod masę KMB trzeba zagruntować podłoże. Czym dokładnie jest napisane w dokumentacji technicznej samej masy. Zwykle jest to coś typu dysperbit.
   2- Minimum dwie warstwy.
   3- minimum (poprawka) 3mm – szczegóły powinny być w karcie technicznej konkretnego produktu.
   4- Nie. Przy wodzie pod ciśnieniem stosuje się szlam.
   5- Jeśli chodzi o pęknięcia chudziaka, to masa KMB ma pewną elastyczność i nie zostanie przerwana przy małych rysach. Po masie KMB można delikatnie chodzić, ale ogólnie nie ma odporności mechanicznej i łatwo ją uszkodzić podczas kolejnych prac.
   6,7- chyba pytania zniknęły 😉
   8- Nie trzeba, ale jak najbardziej można, to dobre zabezpieczenie.
   9- Zarówno KMB jak i papa mają małą elastyczność i małe rysy wytrzymają bez problemu. Jeśli chudziak mocno pęka, albo osiada to znaczy że jest problem z podbudową i trzeba to naprawić zanim przejdziesz do kolejnych prac.

  6. Podsumowując temat, jaka masa się sprawdzi na taką izolacje chudziaka.? Chodzi mi o firme, model , pytam ponieważ ma Pan napewno to już wypraktykowane i sprawdzone więc wole posłuchać Pana zdania niż panów z hurtowni co nie mają o tym pojećia

  7. Staram się unikać polecania konkretnych produktów, ale dla przykładu: PCI Pecimor 2K, Izohan WM 2k, Bornit Fundamentflex 2K, Weber Superflex 2K wraz ze stosownymi produktami gruntującymi. Producent samej masy ma drugorzędne znaczenie, ważniejsze jest przygotowanie podłoża (czyste, suche), gruntowanie, staranne nałożenie (szczelnie) i później ochrona przed uszkodzeniem.

  8. Ok dziękuję , tą mase nakłada się pędzlem czy pacą ? , lub czym lepiej to robić ? Orientuje się Pan jak cenowo wychodzi izolacją tą masą w pirównaniu do papy termozgrzewalnej ?

  9. Masę KMB nakłada się pacą. Nie odpowiem na pytanie co jest teraz tańsze, ostatnio wszystko zmienia się bardzo szybko… No i pod uwagę trzeba wziąć też ceny robocizny więc należy pytać wykonawcy.

  10. Rozumiem, ceny tych poszczególnych mas znacząco się od siebie różnią tzn PCI Pecimor 2K ok 265 zł , Weber Superflex 2K ok 280 zł., Bornit Fundamentflex ok 330 zł zaś Izohan WM ok 410 zł więc jak widać między najtańszym a naj droższym jest aż 145 zł różnicy na 30 litrowym wiadrze , Panie Krystianie skąd aż taka różnica, czy to może skład inny lub wydajność wpływa na cene ?

  11. Na początek mała poprawka, bo właśnie spostrzegłem swój błąd. Minimalna grubość masy KMB to 3mm, a nie 2mm. Grubość min. 2mm tyczy się szlamów.
   Co do cen: to są wszystko bardzo podobne produkty, ale mogą się nieco różnić zużyciem na 1m2. Tak duża różnica cen wynika prawdopodobnie z bardzo dużej zmienności cen materiałów w aktualnej sytuacji (koszty produkcji, koszty energii, dostawy surowców, problemy z dostępnością, itp.), a nie z różnic między materiałami. Ostatnio porównywałem ceny tych materiałów około rok temu i różnice były minimalne.

  12. Polecał Pan również pape samoprzylepną , oglądałem filmik z montażem takiej papy to gościu i tak po ułożeniu tej papy grzał ją palnikiem więc sam już nie wiem czy w moim przypadku widzę wyższość tej papy nad papą termozgrzewalną

  13. Niektóre (starsze) typy papy samoprzylepnej wymagają podgrzania po ułożenia aby „aktywować klej”. Ale istnieją również produkty, które wystarczy po prostu przykleić.

  14. A co by Pan powiedział o tym produkćie https://allegro.pl/oferta/membrana-uszczelniajaca-knauf-katja-
   sprint-40-m2-9307426355. , trochę cienka ta papa bo zaledwie nie cały milimetr grubośći a to bardzo mało, czy wogóle papy samoprzylepne dają 100% szczelności na łączeniach.? papa termozgrzewalna to wiadomo że powinno być szczelne co do tej samoprzylepnaj to mam mieszane uczućia

  15. Nie mam doświadczenia z tym produktem Knauf, ale wygląda obiecująco. Możliwe, że to dobre rozwiązanie pod warunkiem, że zastosuje się cały system zgodnie z wytycznymi producenta.
   Papa samoprzylepna jest tak samo szczelna na łączeniach jak termozgrzewalna. Trzeba ją tylko dobrze docisnąć.

  16. Rozumiem , podsumowując temat w moim przypadku izolacji chudziaka w domu niepodpiwniczonym gdzie chudziak jest ponad gruntem ,
   pod chudziakiem jest zagęszczony piach, a teren wokół domu gliniasty więc mam do wyboru papę termozgrzewalną lub papę samoprzylepną lub masy KMB 2K, oczywiście pamiętając o trudnym przypadku łączenia mało wystającej izolacji z pod śćian z izolacją chudziaka , które rozwiązanie według Pana było by najlepsze ?

  17. Ja bym wybieram spośród papy samoprzylepnej i KMB. Obydwa rozwiązania są równie dobre. Wybrałbym tańszą opcję.

  18. Rozumiem , na nie których masach KMB producent nic nie pisze na temat iż dany produkt jest przeznaczony do izolacji chudziaka. , pisze np że można stosować do izolacji fundamentów , ławy fundamentowej , tarasów itp , nie wiem jak to rozumieć , co o tym Pan myśli ?

  19. Możliwe, że takie masy KMB zawierają rozpuszczalniki i nie mogą być stosowane wewnątrz. Należy szukać takiej, która ma w karcie technicznej wyraźnie napisane, że może być stosowana wewnątrz.

  20. Rozumiem, dziękuje panie Krystianie za ogrom wiedzy którą przekazał mi Pan w ostatnim czasie , jeszcze raz dzięki , co do izolacji chudziaka to wydaje mi się że masa KMB lepiej się sprawdzi niż papa samoprzylepna chociaż że względu na łatwiejsze wykonanie obróbki wszelakich rur kanalizacyjnych wystających z powierzchni chudziaka , no chyba że jestem w błędzie to proszę sprostować

  21. Tak, masa KMB będzie łatwiejsza w przypadku uszczelnienia przepustów w posadzce, ale ich nie powinno się osadzić na sztywno. Najlepszą metodą jest zrobienie zewnętrznego przepustu rurowego, uszczelnienie go masą KMB, oraz uszczelnienie przestrzenie między zewnętrzną rurą osłonową, a rurą kanalizacyjną, za pomocą taśmy bentonitowej.

  22. Rozumiem , ceny izolacji poziomej chudziaka masą KMB lub papą samoprzylepną są duże , dużo majstrów doradza mi żeby jako izolacje poziomą chudziaka położyć 2x najgrubsza folia z wywinięciem na ściany , twierdzą że tą najgrubszą folie uważając na nią nie jestem wstanie od chodzenia jej uszkodzić , oczywiście mowa tu o chodzeniu po niej w czasie układania pierwszej warstwy styropianu a nie o jakiś tam szorowaniach rusztowaniem itp co Pan o tym myśli ?

  23. O folii zamiast hydroizolacji pisałem już wielokrotnie: stanowczo odradzam. W wielu przypadkach jest to wystarczające, ale nie dlatego, że folia jest OK, tylko dlatego, że warunki gruntowe są OK. I najważniejsze pytanie: czy w Twoim przypadku będzie OK? Warto ryzykować?
   Co do samej folii: wywijanie na ściany to praktyka z czasów gdy szczelność w domu nie była potrzebna i nie było odpowiednich materiałów hydroizolacyjnych. Samo łączenie folii z papą pod ścianami lub w miejscach przejść do kanalizacji jest trudne. A co do jakości folii mogę doradzić aby samodzielnie iść do sklepu budowlanego, wziąć do ręki taki kawałek folii i spojrzeć pod światło. Z mojego doświadczenia wynika też, że zwykła folia nie jest paroszczelna, czyli przepuszcza parę wodną z wilgotnego podłoża do środka. Jeśli do chudziaka dostanie się woda przez podciągnie kapilarne, to na pewno przejdzie przez folię. To nie jest szybki i intensywny proces, ale budynek będzie tak stał wiele lat. Warto ryzykować?

  24. Jeden majster nawet żeby mnie do tej foli przekonać dał mi kawałek żebym to rozdarł, no i moje zdziwienie bo folia była na tyle gęsta i gruba ze stawiała opór , no ale to nie wszystko ponieważ trzeba jeszcze tą folią zrobić obróbki typu rury które wystawają z chudziaka itp , mam jeszcze jedno pytanie mianowićie , mam kotłownie która jest niżej o 20 cm względem reszty chudziaka w domu , izolacja pozioma pomiedzy bloczkami a cegła mimo że kotłownia jest niżej jest na tym samym poziomie co reszta izolacji pod ścianami, tynkarze tynkując ściany usuneli, wycieli na równo że śćianą papę bo im niby przeszkadzała i otynkowali , jak teraz to zrobić żeby połączyć te dwie izolacje ze sobą ?

  25. Rozumiem, że izolacja pozioma pod ścianą jest na górze ściany fundamentowej i chcesz ją połączyć z izolacją poziomą na posadzce w kotłowni, która jest obniżona? Takie połączenie wykonuje się od strony gruntu, stosując izolację z papy na dwóch poziomach. Połączenie tego od strony pomieszczenia może nie być skuteczne. Można do tego użyć masy KMB pod warunkiem, że będzie ona w całości zakryta przez warstwy wykończeniowe posadzki.

  26. Tak dobrze Pan rozumie , za to ja nie rozumiem jak zrobić izolacje chudziaka od strony gruntu w istniejącym już bydynku i z wylanym już chudziakiem w kotłowni ?

  27. Na etapie murowania ścian trzeba było zrobić dodatkową poziomą papę w ścianie fundamentowej na poziomie chudziaka w kotłowni. Potem obie papy (na poziomie kotłowni i na poziomie pozostałych pomieszczeń), wraz z całą ścianą są zaizolowane masą KMB od strony gruntu. Dzięki temu po zrobieniu posadzek mamy papę na dwóch poziomach i wszystko zaizolowane zgodnie ze sztuką. Tak jak pisałem wcześniej, teraz jest już za późno na takie rozwiązanie. Gdy chudziaki są już wylane, to można próbować izolować po prostu masą KMB po stronie wewnętrznej.

  28. No właśnie trzeba było zrobić ale nie zrobili ale za to wzieli worek pieniędzy , może murują złotą kielnią , kto wie , rte majstry u nas w kraju to jak dla mnie totalna porażka

  29. Panie Krystianie jak bede np gruntował chudziaka pod mase KMB to czy mam lub mogę również zagruntować ten pas Papy który wystaje poza obrys śćian ?

  30. Witam ponawiam pytanie , Panie Krystianie jak bede np gruntował chudziaka pod mase KMB to czy mam lub mogę również zagruntować ten pas Papy który wystaje poza obrys śćian ?

  31. Dobrze, że przypominasz bo przegapiłem pytanie.
   Najważniejsze jest aby dokładnie oczyścić ten wystający pas papy. Potem trzeba go zagruntować.

  32. Witam Pana Krystiana , mam jeszcze pytanie 😁 mianowićie papy samoprzylepnej do izolacji chudziaka , jaką papę samoprzylepną kupić, wybrać żeby było dobrze ? Jest tego dużo więc sam już nie wiem , pytam ponieważ potrzebuje podać model papy do wyceny żeby porównać jak to cenowo wyjdzie w porównaniu z masą KMB, proszę o pomoc bo to już czas żeby wkońcu się na coś zdecydować

  33. Orientuje się Pan czy można stosować to wewnątrz pomieszczeń oczywiście na chudziaka ?

  34. Kurcze ale to droga ta papa , przy powierzchni 150 m. k. robi się kwota , jest może coś w niższej cenie.?

  35. To moze masa KMB 2k tylko która byłaby najtańsza przy zachowaniu odpowiedniej jakości ?

  36. Witam , Panie Krystianie dostałem wyceny wyżej wymienionych przez Pana w temaćie mas KMB , kwota spora dodatkowo muszę doliczyć grunt i powiem tak że myślałem o papie samoprzylepnej lecz ona nic taniej nie wychodzi , wydać 7-8 itys zł i więcej na samą izolacje chudziaka to dużo gdzie na folie wydam ok 500 zł, wszyscy mówią że mam nie przesadzać ze nie mam domu na bagnie i mam dać folie , jestem już tak zmęczony tym tematem że lepiej nie mówić , może masa KMB lub papą lecz taka która jest dostępna cenowo oczywiście zachowując swoje parametry , szukam szukam sxukam w nećie i jest dużo tańszych mas KMB lecz czytając opis nie rozumiem czy sprawdziłyby się w moim przypadku, decyzję muszę już dzisiaj podjąć a ja nic nadal nie wiem, głową boli, nerwy szarpią, szkoda gadać , proszę o pomoc

  37. Na rynku jest dostępnych wiele mas KMB. Pewnie znaczna większość jest dobra i się nadaje, ale to musimy rozmawiać o konkretnym produkcie. Cenowo nie wiele pomogę, bo ceny materiałów zmieniają się z dnia na dzień. Można po prostu zapytać w hurtowni budowlanej jakie masy KMB mają dostępne w najlepszej cenie i wybrać spośród nich.
   O stosowaniu folii pisałem już wielokrotnie. Wiele osób ją stosuje i potem nie ma z nią żądnych problemów. Część stosuje folie i potem musi kuć posadzkę i robić papę. Dlatego z czystym sumieniem nie mogę jej polecić i zagwarantować że wszystko będzie ok.

  38. No tak źle można kupić folie do oczek wodnych w jednej płachcie i połączyć ją z papą z pod śćian za pomocą taśmy lub kleju butylenowego, folia ta ma ponad 1 mm grubości

  39. Rozwiązania z papą lub masą KMB są sprawdzone i skuteczne, mogę je spokojnie polecić. Oprócz tego istnieją też hydroizolacyjne membrany budowlane (na dachy, tarasy), które również można kleić, ale niestety tutaj nie wiele pomogę, bo mam z tym małe doświadczenie. Jeśli chcesz użyć innego rozwiązania niż te które polecam, to nie mam nic przeciwko. Po prostu wtedy robisz to na własną odpowiedzialność.

  40. Rozumiem , a czym szczelnie przykleić folie PCV do oczek wodnych do papy termozgrzewalnej która wystaje poza obrys śćian ? Myślałem tu o taśmie lub kleju butylowym , Wiadomo że papę muszę oczyścić, odkurzyć , umyć no ale też wiadomo że ze względu na porowatą strókture papy nie zrobię tego idealnie , więc nasuwa mi się tu myśl żeby ten fragment wystającej papy przed klejeniem np czymś zagruntować w celu zwiększenia przyczepności kleju no ale czym ?

  41. Witam , ponawiam pytanie , Zapytanie pisze:
   14 KWIETNIA 2022 O 06:04
   Rozumiem , a czym szczelnie przykleić folie PCV do oczek wodnych do papy termozgrzewalnej która wystaje poza obrys śćian ? Myślałem tu o taśmie lub kleju butylowym , Wiadomo że papę muszę oczyścić, odkurzyć , umyć no ale też wiadomo że ze względu na porowatą strókture papy nie zrobię tego idealnie , więc nasuwa mi się tu myśl żeby ten fragment wystającej papy przed klejeniem np czymś zagruntować w celu zwiększenia przyczepności kleju no ale czym ?

  42. Nie znam gotowego systemu do klejenia folii z papą – trzeba eksperymentować. Ja bym próbował oczyścić papę szczotką drucianą (nawet zedrzeć nieco posypki) i przyklejać grubą taśmę butylową bez gruntowania. Potem trzeba sprawdzić czy takie połączenie jest szczelne i czy dobrze trzyma się do folii.

  43. Ok rozumiem, a o lepsze , taśma czy klej- uszczelniacz butylowy ? Mam na myśl npi taki wyciskany w tubce na pistolet jak slikon

  44. Tak, jak wcześniej pisałem: to nie jest rozwiązanie systemowe, nie wiem co sprawdzi się lepiej – trzeba przetestować samodzielnie.

  45. Rozumiem , Panie Krystianie a czy można uszczelniać masą KMB łączenie papy z folią do oczek wodnych ?

  46. Witam ponownie , żeby tradycji stało się zadość mam kolejne trudne pytanie mianowićie czy można za pomocą masy KMB łączyć pape z folią pcv do oczek wodnych ?

  47. Tradycyjnie muszę odpowiedzieć, że to rozwiązanie nie jest przyjęte przez żądnego z producentów i nie przetestowane więc nie dam żadnej pewnej odpowiedzi 🙂 Można to testować samodzielnie i nie wiem jaki będzie efekt. Pewniejszy wydaje się pomysł z taśmą butylową.

  48. Według mnie rozwiązanie raczej trafne ponieważ skoro masą KMB można uszczelniać przejścia rur pcv to niby dlaczego nie można by za jej pomocą uszczelnić , połączyć papy z folią pcv , bo przecież zostało to już wcześniej napisane że masa KMB łączy się z papą i że można również uszczelniać za jej pomocą przejścia rur pcv wychodzące z muru lub fundamentu , co Pan o tym myśli ?

  49. Masą KMB można uszczelnić rurę, gdy się ją solidnie zmatowi papierem ściernym. Czy takie połączenie z folią się uda – nie mam pojęcia. Nie mogę z czystym sumieniem polecić takiego połączenia i zagwarantować jego szczelności.

  50. Rozumiem , Panie Krystianie czy wywijając pape na sciane muszę zrobić tzw wyoblenie w narożniku tzn w miejscu styku posadzka-śćiana.?

  51. Papę trzeba połączyć na zakład z tą papą która wystaje spod ściany. Wywijanie na ścianę nic nie daje.

  52. Tak wiem o tym aczkolwiek panowie robiąc tynki obcieli wystającą pape ponieważ niby im zawadzała , kotłownia jest niżej o 20 cm niż reszta pomieszczeń więc izolacją pozioma śćian w kotłowni wypadła 20 cm ponad chudziakiem, tynkując do samego dołu bezmyslnie ją obcieli

  53. Trudno będzie połączyć w takim wypadku papę pod ścianą z papą na chudziaku. Można spróbować wywinąć papę na otynkowaną ścianę, ale to też nie wiele pomoże skoro nie będą one połączone. Najlepiej byłoby skuć tynk i połączyć obydwie papy za pomocą masy KMB.

  54. Też tak zribie , a czy wywijając pape na śćiane muszę w naróżniku posadzka-śćiana robić wyoblenie żeby nie załamać papy czy to zbyteczne ponieważ np papa jest tak elastyczna że nic jej się nie stanie ?

  55. Trzeba zrobić wyoblenie, inaczej papa się złamie.

 7. Witam Panie Krystianie. Chciałbym zapytać jak rozwiązać kwestię hydroizolacji płyty fundamentowej przy szczególnym uwzględnieniu, że nie będzie pod nią styroduru oraz chudziaka. Pozdrawiam.

  1. Witaj Mateusz,
   Napisz proszę coś więcej, dlaczego nie ma być chudziaka? Jaki ma być układ wszystkich warstw?

  2. Układ warstw jest następujący:
   Płytki /panele 2cm
   Wylewka bet. 7cm
   Folia PE 0,3mm
   Styropian podłogowy 15cm
   Folia PE 0,3mm
   Płyta żelbetowa fundamentowa 25 cm
   Folia czarna budowlana
   Piasek, pospółka, ew. żwir zagęszczony.

   Izolacja z XPS ma być tylko po obwodzie płyty oraz pod płytą na szerokości 1.2 m od krawędzi płyty (coś w rodzaju szalunku w kształcie litery L, zamiast opaski przeciwwysadzinowej)

   Niestety nie wiem z jakich powodów nie ma chudziaka. Być może wystarczająca jest dobrze wypoziomowana i zagęszczona podbudowa? Płyta ma być dość sporo wyniesiona w górę, poziom zero ma być ok. 70 cm powyżej istniejącego terenu. Czy te folie przewidzine jako hydroizolacja to dobre rozwiązanie? Rozumiem że brak chudziaka powoduje to, że nie można nim rozłożyć papy?

   Pozdrawiam, Mateusz.

  3. Witaj Mateusz!
   Twój projekt jest ekstremalnie ekonomiczny pod względem hydroizolacji. Pierwsza i najważniejsza rzecz jaką musisz wiedzieć o hydroizolacjach: zwykła czarna folia budowlana NIE jest hydroizolacją i nie może być zastępstwem dla hydroizolacji. W Twoim projekcie pierwszą warstwą hydroizolacji, mającą chronić płytę przed podciąganiem kapilarnym, jest podsypka z piasku/żwiru. Niestety jest to nieco ryzykowne rozwiązanie i lepiej zastosować podbudowę kamienia łamanego. Drugą warstwą hydroizolacji powinna być wtedy papa na całej powierzchni płyty.
   Alternatywny sposób na hydroizolacje płyty fundamentowej to wykonanie chudziaka pod całą płytą, a nim hydroizolacja (papa, KMB) i dodatkowa hydroizolacja już na samej płycie.
   Schematyczne rysunku obydwu rozwiązań można zobaczyć tutaj:
   https://bornit.com.pl/download/RYSUNEK%202.1.pdf
   https://bornit.com.pl/download/RYSUNEK%202.2.pdf

 8. Witam,
  W projekcie mam ławę fundamentową o szerokości 70 cm. Chcę wykonać izolację poziomą ławy z papy termozgrzewalnej. Pytanie brzmi: jaką szerokość powinna mieć izolacja pozioma z papy? Czy mogę przeciąć rolkę papy na pół i zrobić izolację o szerokości 50 cm, czy ława musi być pokryta na całej szerokości papą tzn 70 cm?

  1. Witaj Łukasz!
   Papa powinna być około 20cm szersza niż mur, który znajdzie się na ławie fundamentowej i wystawać po 10cm z każdej strony ściany. Dzięki temu papę można prawidłowo połączyć z hydroizolacjąpionową na ścianie fundamentowej.

 9. Dzień dobry,
  Mam spory problem. Ściany z bloczka betonowego wymurowane zostały pod koniec listopada, jednak z uwagi na wilgotne powietrze i opady same bloczki są matowo wilgotne. Zaprawa jest na pozór sucha. Czy wykonanie hydroizolacji na takich bloczkach może stanowić problem? Kupiłem ostatecznie produkt Botanent BM92 w wersji zimowej (można nakładać w temp. 0°C). Z zewnątrz ładnie wysechł w ok 3 dni. Jednak mam dylemat z nakładaniem go wewnątrz. Czy jeżeli bloczki są wizualnie wilgotne czy szczelne zamknięcie z obu stron masą dwuskladnikową nie zrobi krzywdy bloczkom? Martwi mnie szczelne zamknięcie wilgoci po między izolacją. Od góry mam wieniec z betonu w8. Dziś wykonawca nałożył hydroizolację wewnątrz ścian fundamentowych i jutro chce już zasypywać fundament twierdząc że izolacja nabierze właściwości już zakopana. A ja obawiam się, że zwyczajnie ona nie wyschnie. Co mogę zrobić z takim problemem?

  1. Witaj Piotr!
   Masa którą wybrałeś jest produktem dwuskładnikwym, czyli wiąże na zasadzie reakcji chemicznej i nie powinno być problemu z jej związaniem pod ziemią. Bardziej martwi mnie to, że mogła zostać nałożona na zbyt wilgotny mur. Wtedy istnieje ryzyko, że odpadnie. Na Twoim miejscu bym wstrzymał wszystkie prace do wiosny i zadbał jedynie o to aby grunt w wykopie nie rozmiękł całkowicie (gdy są gliny). Kilka tygodni prac w zimie może przynieść więcej szkody niż pożytku.

  2. Fundament z zewnątrz jest już ocieplony XPS, obłożony folią kubełkową i jest obsypany. Zewnętrzna izolacja wyschła bardzo dobrze. Jutro planowaliśmy zasypać wnętrze ścian fundamentowych. Myślę, że bloczki nie były bardziej mokre niż te, które są na pierwszym zdjęciu poglądowym w artykule. Jeżeli jedynym ryzykiem, jest to że ona odpadnie to się w sumie przestaje martwić. Nie zalewamy na zimę chudziaka, więc jak będziemy robić kanalizację z to wtedy sprawdzę stan tej hydroizolacji. Bałem się, że wilgotne bloczki szczelnie zamknięte hydroizolacją mogą ulegać znacznej erozji.

  3. Wilgotność bloczków musisz ocenić samodzielnie, zdalnie nie pomogę. Jeśli nie są mocno nasączone wodą, a jedynie wilgotne to samym bloczkom nic się nie stanie. A jeśli masz możliwość sprawdzenia później czy hydroizolacja jest ok, to tylko lepiej.

 10. Dzień dobry, dziękuję za świetny artykuł. Jeżeli to możliwe to proszę o poradę. Na ławie fudamentowej mam położoną folię do izolacji poziomej fundamentów i na tym stoi ściana fundamentowa z bloczków. Teraz chcę zabezpieczyć to masą KMB z tym, że chcę wykonać fasetę na połączeniu bloczka i ławy. Na tę chwilę folia wystaje na zewnątrz około 10cm i wykonana faseta dolną krawędzią leżałaby na folii, a boczną przy bloczku. Czy w takim przypadku powinienem obciąć folię tuż przy bloczku aby wykonać fasetę na styku bloczka i ławy tzn.. beton-beton. Czy można ją wykonać właśnie na tej folii. Dziękuję za poradę.

  1. Witaj Krzysztof!
   Hydroizolacja pozioma musi wystawać poza obrys muru właśnie na około 10cm, aby na niej wykonać fasetę i szczelnie połączyć hydroizolację poziomą i pionową. Pod żadnym pozorem nie można jej obcinać na równo ze ścianą. Niestety folia nie nadaje się do łącznia z masą KMB i nie mogę dać żadnej gwarancji na szczelność tego połączenia. Jedynym znanym mi rozwiązaniem na wykonanie takiego połączenia jest zastosowanie hydroizolacji pionowej z bitumicznych mat samoprzylepnych.
   Pozdrawiam

  2. Dziękuję za info. Tak przeczuwałem , że folia z PVC nie będzie dobrą warstwą szczepną z masą KMB. Stąd prymitywny pomysł o obcięciu folii i wykonaniu fasety z zaprawy PCC i na to masa KMB. Niestety mam już wszystkie materiały dobrane przez „fachowca” dlatego pozostaje mi użyć tej masy KMB i jakoś zasmarować bloczki keramzytobetonowe. Mam nadzieję tylko, że taka hybryda da jakąś szczelność.

  3. Można też dodatkowo, na zapas, pozostawić pasek 3-5cm czystej folii i na niej, oraz na masie KMB, przykleić papę samoprzylepną. Na ile będzie to szczelne – nie wiadomo. Tak, czy inaczej warto zadbać aby kolejne etapy budowy fundamentów zrobić już prawidłowo, ze szczególnym uwzględnieniem odprowadzenia wody z dala od ściany.

  4. Wpadł mi do głowy jeszcze pomysł, aby na styku PVC z masą KMB czyli w miejscu fasety przykleić taśmę butylową. Ekonomicznie wyjdzie dobrze i zapewni szczelne połączenie.

 11. Witam Panie Krystianie, mam problem mianowićie połączenia izolacji poziomej śćian ż izolacją poziomą posadzki tzw chudziaka , chce wykonać izolacje chudziaka z papy termozgrzewalnej lecz mam problem ponieważ papa z pod ścian w niektórych miejscach wystaje zaledwie 2 cm . Czym i jak to połączyć zeby była zachowana szczelność ? Jaki rodzaj papy użyć do izolacji chudziaka ?

  1. Witaj Artur!
   Wystająca papa spod ściany na zaledwie 2cm to bardzo mało. Proponuję dokładnie oczyścić to, co zostało i zrobić połączenie jedną z dwóch metod:
   1. w narożniku ściana-posadzka wtopić klin bitumiczny, który połączy ścianę z wystającym fragmentem papy. Następnie można na posadzce ułożyć papę i wywinąć ją kilka centymetrów na ścianę właśnie z wyobleniem na klinie. Papa: termozgrzewalna, podkładowa z posypką, modyfikowana SBS, na osnowie szklanej (taniej) lub poliestrowej (lepiej, bardziej elastyczna), grubości min. 3mm (lepiej 4mm). Ta metoda me jedną zaletę i jedną wadę: jest stosunkowo tania, ale połączenie hydroizolacji poziome na posadzce i pod murem określiłbym jako „średnio elastycznie”. Jeśli obawiasz się dużego osiadania posadzki, to może tam pojawić się pęknięcie.
   2. w narożniku ściana-posadzka można zrobić fasetę (klin) z masy KMB. Faseta łączy jednocześnie wystający fragment papy ze ścianą i następnie należy wtopić w na nim systemową, elastyczną taśmę do dylatacji. Na posadzce należy zrobić hydroizolację z masy KMB i wtopić w nią drugi brzeg taśmy. Tutaj również jest jedna zaleta i wada: połącznie jest bardziej elastyczne (odporne na osiadania posadzki), ale całość jest bardziej czasochłonna (pewnie też droższa) i trudniejsza w wykonaniu.

  2. Rozumiem dziękuję za szybką odpowiedź . A co Pan myśli o takim sposobie mianowićie : papa wystaje poza ścianę 2 cm, odkuwam tynk przy poziomej izolacji (papie) który ma gr 2 cm i tym sposobem mamy już 4 cm wystającej papy po za ścianę , doćinam pasek papy o szerokości 10 cm który przysuwam wzdłuż ( do czoła ) tej papy co wystaje poza ścianę, grzeje obie papy tak zeby wypływająca masa bitumu szczelnie je ze sobą połączyła , robiąc w ten sposób uzyskujemy szerszy pas papy wystający poza ścianę następnie bierzemy rolke papy robimy nakład na tą pape co wystaje i grzejemy palnikiem i np dla pewności na szerokość łączenie smarujemy masą KMB co Pan o tym myśli ?

  3. Witam Panie Krystianie Ponawiam moją myśl Rozumiem dziękuję za szybką odpowiedź . A co Pan myśli o takim sposobie mianowićie : papa wystaje poza ścianę 2 cm, odkuwam tynk przy poziomej izolacji (papie) który ma gr 2 cm i tym sposobem mamy już 4 cm wystającej papy po za ścianę , doćinam pasek papy o szerokości 10 cm który przysuwam wzdłuż ( do czoła ) tej papy co wystaje poza ścianę, grzeje obie papy tak zeby wypływająca masa bitumu szczelnie je ze sobą połączyła , robiąc w ten sposób uzyskujemy szerszy pas papy wystający poza ścianę następnie bierzemy rolke papy robimy nakład na tą pape co wystaje i grzejemy palnikiem i np dla pewności na szerokość łączenie smarujemy masą KMB co Pan o tym myśli ?

  4. Wystające poza ścianę 4cm papy daje już jakieś szanse połączenia przez zgrzewanie z papą na posadzce. Trzeba tutaj jednak bardzo dokładnie oczyścić papę pod ścianą i sprawdzić, czy nigdzie nie jest uszkodzona. Jeśli zgrzewanie da się skutecznie zrobić, to dodatkowe smarowanie masą KMB nie jest potrzebne. Jeśli uda się papę układać w dużych kawałkach, np. zaczynając układanie od strony ściany, to również lepiej nie dzielić jej na mniejsze paski.

  5. Jeśli zgrzewanie da się skutecznie zrobić, to dodatkowe smarowanie masą KMB nie jest potrzebne. – Przy tak wąskim pasie wystającej papy poza śćiane różnie bywa z tą skutecznością zgrzewu , dlatego chciałem zgrzew dodatkowo zabezpieczyć masą KMB

  6. Prawidłowy zgrzew łatwo poznać po wypływie masy asfaltowej na zewnątrz. Jeśli go nie będzie, to rzeczywiście można spróbować zabezpieczenia z zewnątrz masą KMB., ale mam wątpliwości co do tego pomysłu. Znacznie pewniejsze jest wykonanie dobrego zgrzewu lub rozwiązania o których pisałem wcześniej.

  7. Rozumiem a co Pan myśli o tym jak bym na ogniu w jakimś np metalowym wiadrze przetobił resztki papy która mi zostanie od izolacji chudziaka , później wybrałbym z wiadra siatke którą zbrojona jest papą i takim oto płynnym bitumem pozyskanym z papy dodatkowo wysmarowałym łączenia przy
   tych v scianach gdzie wystaje mało papy i rurach kanalizacyjnych które wychodzą z chudziaka ? Czy to coś pomoże ? Czy w tym przypadku będzie to lepsze od masy KMB ?

  8. Stanowczo odradzam takie eksperymenty. Lepsza będzie masa KMB. – Myślałem ze to jest sposób na pozyskanie płynnej papy , myślałem ze papa przetopiona na ogniu po wyschnięciu tak samo lub nawet lepiej doszczelni, zaizoluje najmniejsze dziurki np wokół rury kanalizacyjnej wystającej z chudziaka , tak z ciekawości dopytam dlaczego nazywa Pan to eksperymentem.? Wogóle panie Krystianie dziękuję Panu za poświęcony czas , jest Pan jedną z nielicznych osób które poświęcają swój wolny czas aby innym pomagać

  9. Rzeczywiście papa po podgrzaniu staje się płynna, a po ostudzeniu twardnieje. Jest tylko jeden istotny szczegół. Nowoczesne papy modyfikowane mogą tracić swoje właściwości przez ogrzewanie i studzenie. W żaden sposób nie jestem w stanie stwierdzić do jakiej temperatury można papę podgrzać „bezpiecznie” aby nie straciła swoich właściwości. Poza tym, nakładanie gorącej, roztopionej papy jest dużo trudniejsze i bardziej niebezpieczne niż dedykowanego produktu, czyli masy KMB. W tym pomyśle widzę więcej problemów i zagrożeń, a żadnych korzyści.

  10. Rozumiem, jaką mase KMB użył by Pan na moim miejscu ? Która w tym przypadku będzie najlepsza ?

  11. Masy KMB należy dobrać zgodnie z tym co napisałem w artykule w akapicie „Masy polimerowo-bitumiczne”. Nie ma sensu abym podawał tutaj konkretnego producenta, bo możliwe że nie znajdziesz tego produktu w Twojej lokalnej hurtowni budowlanej. Dużo lepiej jest iść do hurtowni, sprawdzić co mają dostępne i czy spełnia to wyżej podane wymagania.

  12. „Masy polimerowo-bitumiczne” czyli taką mase mam wołać w churtowni ? Czy jak tak powiem to czy to wystarczy ? Pytam ponieważ chce uniknąć zdziwienia jak sprzedawca zapyta , ale dokładnie o którą chodzi bo jest kilka rodzaji, modeli ?

  13. W sklepie zapytaj po prostu jakie mają dostępne masy KMB (fachowo nazywane masy polimerowo-bitumiczne), dwuskładnikowe. Nie musisz od razu kupować, sprawdź co jest, zapoznaj się z kartą techniczną i wtedy wrócisz do zakupu.

  14. Dlaczego wypytuje tak o szczegóły tej masy.? Dlatego ponieważ chce kupić to co ja potrzebuje a nie to co mają na półkach w hurtowni , ponad to wykorzystują nie wiedzę kupującego patrzą się tego pozbyć , nie sklep to internet, nigdzie za darmo nie dostane więc chce kupić raz tak jak powinno być i nie rozmyślać czy zastosowany dany produkt spełnia swoją funkcje

  15. Rozumiem. W takim razie mogę podzielić się z Tobą listą firm z których produktów sam korzystałem, albo sprawdzałem: Bornit, Izohan, PCI, Weber.

  16. Rozumiem, Panie Krystianie a jak wykonać w prawidłowy sposób całą reszte posadzki ? Wszędzie poza sypialniami będzie ogrzewanie podłogowe

  17. Całą powierzchnię posadzki można zaizolować masą KMB, szlamem albo też po prostu papą. Ogrzewanie podłogowe nie ma tutaj żadnego znaczenia. W sypialniach też można je śmiało zrobić.

 12. Chce zamówić ten Izohan 1K, polecany w komentarzu poniżej, jednak znów nigdzie w okolicy nikt go nie ma, dlatego albo wstrzymam wykonawcę o kilka dni, aż przyjdzie dostawa kurierem albo muszę poszukać innego środka. Czy dostępna w sieciówce zaprawa ULTRAMENT ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA będzie odpowiednia?

  1. Izohan 1k nie jest jakimś szczególnym wyborem, po prostu dałem go jako przykład.
   Ultament zaprawa uszczelniająca prawdopodobnie będzie dobrym, ale niestety karta techniczna jest bardzo uboga i nie zawiera zbyt wielu danych.

 13. Dzień dobry,
  bardzo, bardzo dziękuję za wyczerpujący opis hydroizolacji. Niestety Polak mądry po szkodzie i wbrew wszystkim zaleceniom nie zrobiłem badań geotechnicznych i w wykopie pod ławy pojawiły się śladowe ilości wody. Wobec tego chce wykonać badania geologiczne, żeby zaprojektować drenaż i izolację przeciwwilgociową. Niestety składy w okolicy są słabo zaopatrzone i pracownicy składów niewiele mogą pomóc, gdyż sugerują zwykłą papę (nie modyfikowaną SBS, na osnowie tekturowej, gdyż tak się robi i to wystarczy. Dlatego muszę polegać na marketach budowlanych, gdzie oferowana jest lepsza papa. Znalazłem w popularnej sieci papę NEXLER Medium PYE PV200 S40. W specyfikacji jest zalecana również do izolacji w gruncie. Jako izolację pionową chcę zastosować Izohan WM 2k i jako grunt jakiś dysperbit. Rozumiem, że w komentarzach nie podaje Pan konkretnych marek, jednak czy te produkty będą odpowiednie? Czy w miejscach wyprowadzenia „starterów” pod słupy można normalnie używać mas KMB? Czy szukać innego środka? Pozdrawiam!

  1. Witaj Piotr!
   Tak, produkty które podałeś są odpowiednie. W miejscach starterów pod słupy należy żyć masy polimerowo cementowej sztywnej, np. z tego samego producenta IZOHAN EKO 1K. Przy czym należy pamiętać, że produkt bitumiczny nakładany jest na produkt cementowy, nigdy odwrotnie. Nie zapomnij też o ociepleniu ścian fundamentowych styropianem z „rowkami” i folii kubełkowej z warstwą geowłókniny.
   Pozdrawiam

 14. Dzień dobry,
  Firma murująca fundament z bloczków betonowych hydroizolację poziomą (folia hydroizolacyjna z PVC 1 mm) rozłożyła na drugim bloczku fundamentowym. Między ławą fundamentową a pierwszym bloczkiem nie wykonała żadnej hydroizolacji. To samo tyczy się hydroizolacji pionowej (2x dysperbit), która również została wykonana od drugiego bloczka (nad hydroizolacją pionową). Czy w tym wypadku mamy do czynienia z dużym błędem w sztuce budowlanej ? Jeśli tak, jak jeszcze mogę uratować sytuację. Nadmienię, że ściany fundamentowe zostały już wymurowane (9 bloczków), na zewnątrz fundamentu zostało już wykonane ocieplenie, natomiast fundament jeszcze nie został zasypany. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam

  1. Witaj Tomasz!
   Rozwiązanie, które opisałeś to typowy błąd: nie da się tutaj skutecznie połączyć hydroizolacji poziomej i pionowej. (tym bardziej że dysperbit nie daje 100% szczelności).
   Sposób naprawy trzeba dobrać do warunków gruntowo-wodnych: jeśli masz grunty przepuszczalne i nie ma wód gruntowych, to można zaryzykować pozostawienie tego jak jest, czyli potraktować że nie ma w ogóle hydroizolacji fundamentów i za to bardzo mocno skupić się na prawidłowym wykonaniu hydroizolacji na poziomie zero. Jeśli masz grunty nieprzepuszczalne lub wysoką wodę gruntową, to zalecam wykonanie drenażu, próbę (bo nie ma tu pewności co do jakości naprawy) zaizolowania ścian pionowo za pomocą masy KMB (trzeba zdjąć styropian) i ostatecznie również skupienie się na prawidłowej izolacji poziomu zero.
   Pozdrawiam

  1. Witaj Kris!
   Szalunek tracony finnfoam jak najbardziej można zastosować, gdy sama ława nie wymaga hydroizolacji. Pytanie tylko, czy warto ocieplać ławy fundamentowe?
   Pozdrawiam

 15. Czy przed nałożeniem masy KMB na ściany fundamentowe, powierzchnia musi zostać zagruntowana? Jeśli tak to jakim preparatem – dysperbit?

  1. Tak, trzeba zagruntować ścianę.
   Służy do tego dysperbit, albo inna, podobna emulsja – trzeba to sprawdzić w zaleceniach producenta.

 16. Witam.
  A czy jako poziomą izolację ściany fundamentowej (przed pierwszą warstwą warstwą z Porothermu) można użyć papę podkładową z posypką gr. 4mm SBS, czy lepsza do tego celu byłaby papa wierzchniego krycia?

  1. Możesz użyć zarówno podkładowej z posypką jak i wierzchniego krycia. Warto przy okazji zadbać też aby papa nie została wybrudzona. Można to zrobić przez ułożenie na papie, a pod pierwszą warstwą muru paska zwykłej folii budowlanej, którą potem należy ostrożnie odciąć.

  2. A papa podkładowa SBS firmy Lemar grubości 4 mm będzie idealna do tego celu, bo taką już posiadam, natomiast wykonawca twierdzi, że jest trochę cienka i powinna być 5,2 mm?
   Mam do Pana jeszcze takie pytanie, mianowicie wokół podejść kanalizacyjnych fi 110 wykonałem dylatację z rur fi 160 i chciałbym się dowiedzieć czym wypełnić przestrzeń między tymi dwoma rurami?

  3. Im grubsza tym lepiej, ale 4mm jest jak najbardziej OK.
   W temacie przejścia kanalizacji przez ścianę fundamentową: rura fi110 powinna być dokładnie uszczelniana i połączona z masą KMB na ścianie, a pomiędzy rury należy włożyć taśmę bentonitową. Właściwie to dwa kawałki taśmy – jeden po zewnętrznej i jeden po wewnętrznej stronie, z pustką w środku.

  4. Panie Krystianie, ale mi chodziło o podejścia kanalizacyjne wychodzące pionowo z posadzki 🙂 Chodzi o to, że podejście kanalizacyjne wykonane z rury fi 110 przechodzące przez podkład betonowy posadzki osłoniłem kawałkiem rury PCV fi 160, aby powstała dylatacja pomiędzy betonem a właściwą rurą kanalizacyjną. I teraz zastanawiam się czym najlepiej wypełnić przestrzeń między tymi rurami?

  5. Rzeczywiście, nie zrozumiałem pytania, ale moja odpowiedź jest właściwie taka sama 🙂 Na posadzce betonowej tak samo robi się hydroizolację, która powinna być szczelnie połączona z rurą osłonową fi160 (z papy lub masy KMB). Przestrzeń między rurami wypełnia się taśmą bentonitową. Alternatywnie (w wersji oszczędnościowej), jeśli nie ma wód gruntowych (i radonu), a pod spodem mamy warstwę przerywającą podciąganie kapilarne (np; min. 1m piasku grubego), to można pozostawić tam pustą przestrzeń. Po prostu pustka też nie „przeniesie” wody w górę. Tylko w tym rozwiązaniu trzeba dopilnować aby faktycznie była pustka i nie została czymś zasypana podczas kolejnych prac.

  6. A zamiast taśmy bentonitowej można by użyć jakiejś elastycznej zaprawy uszczelniającej, czy jednak taśma, to najpewniejsze rozwiązanie?
   Mówi Pan, że hydroizolacja na posadzce powinna być szczelnie połączona z rurą osłonową fi160, ale jak to wykonać, jeżeli rura osłonowa jest na równo z podkładem betonowym posadzki i nic nie wystaje ponad jej poziom?

  7. Rurę osłonową fi160 najlepiej zmatowić papierem ściernym i posmarować masą KMB razem z fragmentem posadzki.
   Taśma bentonitowa jest najlepszym znanym mi rozwiązaniem, ale są też inne możliwości. Jeśli szukasz rozwiązania budżetowego, to prawdopodobnie najlepiej będzie użyć masy KMB.

 17. Cześć.
  Mam kilka pytań i wątpliwości, na które chętnie uzyskałbym odpowiedzi.
  Ławy mam wylane w następujący sposób: przygotowane szalunki wyłożone folią. Zbrojenie zostało umieszczone na betonowych bloczkach (brak chudziaka) i zalane betonem B25. Z ław wypuszczone zbrojenia pod 11 słupów. Dom bez piwnic.
  1. Na ławy wykonawca planuje położenie papy – Masterbit V60 S30. Czy wystarczy ułożenie jednej warstwy papy, czy należałoby położyć dwie?
  2. Czy w takiej sytuacji istnieje możliwość właściwego zaizolowania miejsc, w których zostało wypuszczone zbrojenie? Czy masa polimerowo – cementowa (sztywna) zda tutaj egzamin?
  3. Czy dysperbit będzie odpowiednim środkiem do hydroizolacji pionowej fundamentów, czy jednak powinenem wybrać masy KMB, o których wspominasz?
  Chętnie się dowiem, co Twoim zdaniem powinienem zrobić, aby maksymalnie zabezpieczyć dom przed wilgocią, przy założeniu, że ławy zostały już wylane tak, jak wspomniałem powyżej.

  1. Witaj Dawid!
   Odpowiadając na Twoje pytania:
   1. Wystarczy jedna warstwa, ale zalecam coś grubszego, np. 4mm. I koniecznie należy ułożyć na zakład i zgrzać.
   2. Dokładnie tak, trzeba tutaj użyć szlamu sztywnego.
   3. Dysperbit to nie jest hydroizolacja, tylko środek gruntujący pod hydroizolację bitumiczną czyli masy KMB.
   W sytuacji, którą opisałeś jeszcze nie jest tak źle, bo chociaż fundamenty nie są idealne, to dalej można już zadbać o prawidłowe rozwiązania. W powyższych punktach poruszyłeś już najważniejsze tematy, czyli papę na ławie, szlam pod słupami i KMB na ścianach. Teraz wystarczy wszystko właściwie i szczelnie połączyć (odpowiednie zakłady: papa na szlam a nie odwrotnie. faseta przy połączeniu papy i KMB) i wszystko będzie dobrze. Z rzeczy dodatkowych można jeszcze zrobić drenaż i wszystkiego skrupulatnie dopilnować.
   Pozdrawiam

  2. Czy mógłbyś mi jeszcze polecić jakąś rozsądną masę polimerowo-cementową oraz masę KMB?
   Z góry dziękuję i pozdrawiam.

  3. Staram się nie polecać konkretnych marek i produktów, głównie dlatego że jest tutaj ogrom możliwości. Najlepiej zapytać co jest dostępne w lokalnej hurtowni budowlanej. Przykładowe marki to: Weber, Bornit, PCI, Sopro.

 18. Witam,
  w moim domu zaprojektowane są:
  – ściany fundamentowe monolityczne,
  – w ścianach pozostawione zbrojone słupy,
  – pod fundamentami wyrównawcza warstwa betonu.

  Niestety wykonawca zrobił fundamenty i hydroizolacje po swojemu nie patrząc na projekt:
  – ściany murowane z bloczków betonowych,
  – w murach pozostawione zbrojone słupy (wylane z betonu),
  – pod fundamentami brak wyrównawczej warstwy betonu – ławy zostały wylane bezpośrednio na gruncie, raczej nie ma pod nimi folii.

  Czy to znaczy, że żelbetowe słupy nie mają hydroizolacji i będą furtką dla wilgoci?

  1. Witaj A!
   Tak, brak hydroizolacji poziomej to prosta droga dla wody, aby była podciągana kapilarnie w górę. Ale co gorsza wykonawca na własną rękę zmienił konstrukcję ścian fundamentowych, a to ma wpływ na wytrzymałość fundamentów. Konstruktor raczej miał ważny powód, dla którego ściana została zaprojektowana jako żelbetowa, a nie murowana. Koniecznie skonsultuj swój przypadek z kierownikiem budowy i projektantem. W skrajnym przypadku da się wymusić wszelkie poprawki na koszt wykonawcy, gdy faktycznie zrobił samowolę.
   Pozdrawiam

 19. Witam.
  Mam do Pana takie pytanie, mianowicie w poniedziałek od południa nakładałem masę bitumiczną na ścianę fundamentową z bloczków, które wcześniej zostały zagruntowane, ale wczoraj wieczorem popadał deszcze i dzisiaj rano zobaczyłem, że na ścianach pojawiły się białe wykwity i czy może wie Pan dlaczego tak się stało, jeżeli od nałożenia masy minęło ponad 24 godziny i był ciepły słoneczny dzień? Na tą warstwę muszę nałożyć jeszcze jedną, tak aby była podwójna warstwa i czy te biały wykwity nie powinny w niczym zaszkodzić?
  Pozdrawiam

  1. Witaj mariusz2486!
   Trudno zdalnie ocenić co się stało. Może pomogłoby zdjęcie.

 20. Dziękuję za informację. Mam jeszcze jedno pytanie, czy wklęsłe narożne ściany fundamentowej można wykonać na zaprawie murarskiej czy w tym przypadku trzeba zastosować zaprawę cementową np. Weber.tec 933

  1. Do wykonania wyoblenia o małym promieniu (do 2cm) zaprawa murarska powinna wystarczyć. Przy większych pracach lepszy będzie produkt dedykowany specjalnie do tego.

 21. Cześć Krystian
  Czy mógłbyś napisać z czego wykonać fasetę między ścianą fundamentowa a ława fundamentowa jeśli na całej szerokości ławy położona jest papa. Czy produkt weber.tec 933 będzie odpowiedni czy wystarczy zwykła zaprawa murarska. Chcę wykonać hydroizolację z masy KMB.

  1. Witaj Łukasz!
   Jeżeli fasetę wykonujesz na podłożu z papy, to nie powinno jej się robić z produktów „sztywnych” takich jak zaprawy naprawcze lub zaprawa murarska. Najlepiej zrobić ją z masy KMB lub masy KMB zmieszanej z suchym piaskiem kwarcowym. Sprawdź w karcie technicznej masy KMB jakie rozwiązania dopuszcza producent.

  2. Witam.
   Mam jedno pytanie odnośnie izolacji poziomej na przerwie technologicznej trzpieni na poziomie zera.
   W artykule Pan pisze „nie można wykonać izolacji poziomej z papy i połączyć jej z izolacją poziomą ze szlamu”.
   A w komentarzach Pan pisze że pierwszy raz się spotyka że na szlam nie wolno nakładać papy, i że można rozgrzewając samą papę przyklejać do szlamu.
   Pytanie czy można łączyć czy nie?
   Jeżeli tak , to czy można łączyć poziomą izolację z papy po ławą a pionową izolację ław i ścian ze szlamu?
   Pozdrawiam

  3. Witaj Aleksandr!
   W artykule wkradł się błąd. Cytat, który przytaczasz dotyczy łączenia hydroizoalcji poziomej i pionowej i prawidłowo powinno być: „nie można wykonać izolacji poziomej z papy i połączyć jej z izolacją pionową ze szlamu”. Już poprawiłem to w artykule.
   Należy się zatem sprostowanie: szlam i KMB można łączyć, ale ważna jest tutaj kolejność prac. Można nakładać produkty bitumiczne na szlamy, ale nie można nakładać szlamów na produkty bitumiczne. W efekcie nie można wykonać izolacji pod ławą z papy i nakładać później na nią szlamu, ale można zrobić odwrotnie.

 22. Pęknięcia ław się zdarzają . Czy u mnie też się pojawią ciężko powiedzieć , ale wydaje mi się że rozsądnie będzie wziąść taką ewentualność pod uwagę przy wyborze hydroizolacji. Skłaniam się ku zastosowaniu papy jako izolacji poziomej, ale nie mam jeszcze pewności z czego wykonać izolację pionową . Wstępnie myślałem o szlamie , ale nie można go połączyć bezpośrednio z papą. A gdyby w miejscu łączenia papy i szlamu dać masę KMB? Można ją kłaść na papę i na szlam. Czy takie rozwiązanie wchodzi w grę?
  Dziękuję za przesłane materiały.

  1. Jeśli chcesz zastosować papę jako hydroizolację poziomą, to na pion najlepiej dać masę KMB. „Przejściówka” ze szlamu to tylko dodatkowa komplikacja.

 23. Rozumiem że jesteś zwolennikiem papy jako izolacji poziomej. Ja też mam większe zaufanie do papy , ale czytałem jakiś artykuł odnośnie łączenia papy z masami KMB i było tam napisane że trzeba położyć na papę jakiś preparat który tą papę rozmiękczy by można ją było prawidłowo połączyć z masą KMB , czy tak jest faktycznie ? Ponoć nie jest to takie proste.Masa będzie nachodziła na wierzchnią stronę papy czyli od strony posypki?
  Jest jeszcze druga kwestia , a mianowicie warunki pogodowe .W przyszłym tygodniu będę zalewał ławy , a przede mną jesienne warunki pogodowe. Pod masy KMB powierzchnie powinny być suche i tu jest moja największa obawa , czy o tej porze roku uda mi się osiągnąć odpowiednią wilgotność podłoża . Wszystko robię sam , więc postawienie ścian też zajmie mi trochę czasu , a chciałem zamknąć poziom "0" w tym roku. Sprawę komplikują jeszcze trzpienie które będą w ścianie fundamentowej ponieważ beton tak szybko nie wyschnie .Hydroizolacja to wydatek kilku tysięcy złoty i chciałbym wydać je mądrze by w efekcie mieć skuteczną izolację. W projekcie jako hydroizolację mam zaproponowany preparat typu Nufoflex-jakoś tak (jakaś odmiana KMB) . Jest on położony na ławę pod mur i na ścianę fundamentową , ale na warstwie styropianu z klejem na siatce. Od zewnętrznej strony grubość ściany jest równa z grubością ławy i na całej powierzchni jest ta masa (zachodzi na pionową część ławy) . Od strony wewnętrznej jest podobnie z tym że styropian jest 15cm i powstaje 3cm uskok na ławie. Kierownik budowy nie orientuje się za bardzo w temacie.
  Projekt domu jest typowy z MG projekt i ciężko jest od nich uzyskać jakieś dodatkowe informację. https://www.extradom.pl/projekt-domu-waski-WAH1880?utm_source=google&utm_medium=cpc&device=m&campaignid=1447697694&gclid=EAIaIQobChMI-9rQidby8gIVh9eyCh3aDQ3hEAQYASABEgInefD_BwE

  1. Tak, jestem zwolennikiem papy jako izolacji poziomej, ale nie wykluczam możliwości stosowania innych rozwiązań. Chodzi mi o to, że papa jest dobra w większości przypadków, a mimo to wykonawcy stosują folie albo co gorsza nic. Jeśli szukamy rozwiązań możliwie najlepszych, to prawdopodobnie skorzystałbym w całości z gotowego systemowego rozwiązania Bornit, Weber lub innego producenta. Moje zaufanie do papy wynika przede wszystkim z tego, że dobra papa na włóknach polestrowych jest bardzo elastyczna i odporna na wszelkie możliwe pęknięcia fundamentów. Z drugiej strony można użyć szlamu elastycznego z zatopioną siatką (a nawet bez siatki) i to też będzie bardzo dobre rozwiązanie, ale… musimy mieć pewność, ze fundamenty są dobrze zaprojektowane, tak że osiadania i pęknięcia będą minimalne i musimy sporo dopłacić za materiały i robociznę.

   Wracając do Twojego pytania o połączenie papy i masy KMB. Też czytałem ten artykuł, ale nie spotkałem się z żadnym specjalnym produktem lub systemowym rozwiązaniem łączenia papy i masy KMB. Jedno jest pewne: papa musi być czysta „jak nowa” i wtedy nie ma potrzeby odtwarzania jej pierwotnego stanu. Po prostu trzeba ją zabezpieczyć w czasie budowy przed zabrudzeniem.

   Co do wykonywania fundamentów jesienią: nie jestem w stanie przewidzieć jaka będzie pogoda i czy fundamenty wyschną czy też nie. Jeśli nie chcesz czekać do wiosny i jednocześnie nie ryzykować, to chyba pozostaje wykonanie hydroizolacji w całości ze szlamu.

   Rozwiązanie z izolacją na powierzchni styropianu zamiast na ścianie, jest po prostu błędem i nie warto dalej rozwijać tego tematu.

   Dla Ciebie i dociekliwych czytelników polecam pooglądać systemowe rozwiązania firmy Bornit: https://bornit.com.pl/statictxt/zamowienia/

 24. Cześć Krystian,
  Dziękuję za odpowiedź. Chciałem jeszcze się upewnić,
  pod słupy ten szlam ma być sztywny ?
  Pytam ponieważ w karcie technicznej Weber tec 824 jest informacja że jest to zaprawa elastyczna.
  Czy na ławy fundamentowe powinien być zastosowany szlam sztywny , a na ściany elastyczny ?
  Potrzebuję jeszcze położyć izolację na chudziaku na którym będzie wylana płyta pod murowany kanał w garażu. Płyta będzie podłogą kanału i fundamentem pod mur. Czy do tej izolacji powinienem użyć zaprawy sztywnej czy elastycznej ?

  1. Tak, pod słupy ma być szlam sztywny i tutaj mój błąd, chodziło mi o weber.tec 930.

   Jeśli chodzi o to gdzie sztywny, a gdzie elastyczny, to zależy od ryzyka powstania rys. Na małych powierzchniach ławy, pod słupami na pewno sztywny, na całej powierzchni ławy, pod ścianą – trudno jednoznacznie określić, powinien wypowiedzieć się projektant (papa jest zawsze dobra) – na ścianie najlepiej elastyczny.

   Kanał proponuję zaizolować z użyciem papy i masy KMB. Na chudziaku papa, na ścianach murowanych masa KMB. Jeśli chcesz użyć szlamu, to wybrałbym elastyczny na chudziaku, ale moim zdaniem papa będzie lepszym rozwiązaniem.

 25. Cześć Krystian,
  Dziękuję za odpowiedź i od razu przechodzę do kolejnych pytań?
  1. W kwestii szlamu pod słupami proszę o polecenie jakiegoś konkretnego produktu (którego konkretnie byś użył , robimy raz a dobrze)
  2. Męczy mnie temat izolacji poziomej i pionowewej gdyż nie wiem na co się zdecydować. Pierwotnie myślałem o papie pod ścianą fundamentową , a na ściany szlam. Powstaje kwestia połączenia tych izolacji i tu pojawiają się pewne komplikacje.
  Teraz zastanawiam się nad szlamem jako izolacją poziomą i pionową.
  Czy szlam jest trwałą i dobrą izolacją?
  Wiem że dobór izolacji jest zależny od warunków gruntowych. Z mojej geotechniki wyczytałem że mam piaski średnie wilgotne zaliczane do guntów drobnoziarnistych niespoistych ,odwiert robiony na głębokość 4m , brak wód gruntowych. Ławy będę wylewł w gruncie . Tydzień temu wylałem chudziaka a wykopy były robione w czerwcu i nic się nie obsypało , więc chyba jednak grunty są spoiste. Podczas wykopu pod ławy natrafiłem miejscowo na trochę gliny , popiołów i chyba rudy żelaza. Podczas intensywnych opadów woda stała w wykopach ale tylko w miejscach gdzie były przekopane .
  Posiadając te informację jakie warianty izolacji możesz mi polecić. Zależy mi by było to coś trwałego.
  3. Chciałem trochę wzmocnić i wydłużyć żywotność moich ław poprzez zastosowanie mocniejszego i wodoszczelnego betonu . Wiem ze są klasy wodoszczelności betonu oznaczane literą „W” . Kierowca ktory przywoził mi chudziaka powiedział mi że beton sam w sobie zawiera ten dodatek . Im mocniejszy beton tym większa wodoszczelność i nie trzeba za to dopłacać . Czy to prawda ? Czy np. beton B37 będzie miał wodoszczelność np. o wskaźniku W8?
  4. Na koniec mam jeszcze pytanie dotyczące ustawienia zbrojenia w wykopie pod ławy.
  Czy mogę postawić je na podporach (dystansach) wykonanych z prętów ( mam pozostałości po czyjejś budowie)? Chodzi mi czy może to mieć jakiś negatywny wpływ na zbrojenie bądź beton ponieważ ten pręt będzie się stykał bezpośrednio z chudziakiem więc nie będzie miał pełnej otuliny.
  Pozdrawiam
  Paweł

  1. Cześć
   Oto odpowiedzi:
   1. Pod słupy np.: weber.tec 824 lub PCI Barraseal i wiele innych. Podaję te, bo akurat są dostępne u mnie w okolicy, u Ciebie może być inaczej.
   2. Szlam jest równie dobrą izolacją co masy bitumiczne i rzeczywiście jeśli ma być zastosowany na ścianie pionowej, to pod ścianą też trzeba użyć szlamu.
   Konkretne rozwiązania, które bym polecił jako minimum to (cytat z artykułu):
   -masy bitumiczne: „Dla izolacji przeciwwilgociowej przy obciążeniu niezalegającą wodą opadową – min. 3mm nakładane w dwóch warstwach z siatką wzmacniającą w narożach wklęsłych i wypukłych;”
   -masy cementowe: „Dla izolacji przeciwwilgociowej przy obciążeniu niezalegającą wodą opadową – min. 2mm nakładane w dwóch warstwach;”
   3. Rzeczywiście jest tak, że beton o większej wytrzymałości lepiej chroni zbrojenie ław i jest bardziej trwały. Nie znam receptur betonu w Twojej lokalnej wytwórni i trudno mi powiedzieć czy faktycznie zawiera on domieszki uszczelniające. Jeśli chcesz aby beton faktycznie był wodoszczelny, to poproś aby był wykonany w klasie W… i otrzymasz na to odpowiedni certyfikat. W typowych sytuacjach zwykle nie jest to potrzebne, ale na pewno nie zaszkodzi.
   4. Takie rozwiązanie może mieć negatywny wpływ na beton, bo jak sam zauważyłeś pręt nie będzie miał odpowiedniej otuliny i może korodować. A korozja prętów powoduje rozsadzanie betonu i tracimy jakąkolwiek szczelność. Zbrojenie ustawia się na podkładkach z tworzywa sztucznego lub betonowych.

 26. Hej, mam pytanie. W projekcie mam fundamenty z bloczków betonowych + izolacja ław papą termozgrzewalną grubość 4mm. Wykonawca zaproponował wykonanie fundamentu z pustaków zalewowych, kierownik (niezależny od firmy budowlanej) przytaknął, mówiąc, że to nawet lepsze rozwiązanie. Pogłębiając temat pionowej izolacji fundamentów która mnie na dniach czeka zauważyłem, że nie została wykonana pozioma izolacja pomiędzy ławą a pustakami zalewowymi. Aktualny etap budowy to wylany wieniec na 3 warstwach pustaków zalewowych. Teraz pytanie, jak bardzo mam się martwić?

  1. Witaj Mark!
   Brak izolacji poziomej pod ławą to błąd i wysokie ryzyko podciągania kapilarnego. Czy należy się tym martwić? Trochę tak, bo niestety właśnie została pominięta pierwsza bariera przeciwko wodzie gruntowej w Twoim domu. Z drugiej strony trzeba jakoś ratować sytuację i jest tutaj kilka możliwości:
   1. Rozbiórka ściany i postawienie od nowa już na hydroizolacji – mało komfortowe rozwiązanie, ale ze względu na jednoznaczny błąd kierownika budowy i wykonawcy jest jak najbardziej możliwe do osiągnięcia, na koszt wykonawcy;
   2. Wykonanie hydroizolacji poziomej na tym etapie, który masz teraz i traktowanie go jak izolacji na ławach;
   3. Wybudowanie ścian do końca, zabezpieczenie tylko z zewnątrz, zastosowanie drenażu i styroduru z zewnątrz ścian fundamentowych i postawienie dużego nacisku na prawidłowe wykonanie izolacji na poziomie parteru (zarówno pod ławą jak i na posadzce).

 27. Witam,
  Panie Krystianie rozpoczynam budowę domu posadowionego na ławach fundamentowych. Postanowiłem wykonać je w gruncie gdyż jest spoisty. Wykop jest w „pół szalunku” tzn. na jego górnej krawędzi jest położony „kątownik” skręcony z desek i zakotwiony prętami na gruncie wzdłuż wykopu. Pod ławą, w wykopie, będzie podkład z chudziaka. W trakcie przygotowywania wykopu natrafiłem na Pana poradnik i artykuł o hydroizolacji i tu pojawia się mój problem.
  Na ławach mam 12-cie trzpieni i zastanawiam się jak wykonać ich izolację. Przychodzą mi do głowy dwa rozwiąznia:
  1.izolacja całej ławy z foli dwuwarstwowej do oczek wodnych 1,2mm ( https://www.ekofoll.pl/oferta/folia-do-oczek-wodnych) i jej klejenie ( plus ewentualnie jeszcze geowłuknina pod folie w celu jej zabezpieczenia), ale to rozwiązanie o ile w ogóle jest dopuszczalne i wykonalne niesie za sobą konieczność wykonania wszystkich pozostałych izolacji z takiej samej folii.
  2.izolacja na łączeniu trzpieni z ławą za pomocą jakiegoś preparatu. Pisał Pan że nie zaleca stosowania szlamów do większej ilości słupów ponieważ może to negatywnie wpływać na sztywność konstrukcji. Czy jest jakiś preparat, który może rozwiązać mój problem i nie spowoduje osłabienia konstrukcji?
  W jednym z poradników proponowano użycie posypki krystalizującej beton typu hydrostop 203, ale w karcie produktu nie znalazłem informacji by ta izolacja była wykorzystywana do takich celów.
  Wysłałem maila do biura projektowego którego autorstwa posiadam projekt i zapytałem o sposób wykonania takiej izolacji, poniżej odpowiedź :
  „Hydroizolacja jest przerwana ponieważ fundamenty wykonuje się z betonu szczelnego”. Beton wskazany w projekcie to C16/20 W2.
  Rozmawiałem o moim problemie z moim sąsiadem budowlańcem i powiedział mi że on wszędzie leje beton wodoszczelny b37 „biała wanna” i w ten sposób rozwiązuje takie problemy.
  Proszę o pomoc w wybraniu/zaproponowaniu właściwego rozwjązania.
  Dziękuję i pozdrawiam
  Paweł

  1. Witaj Paweł!
   Jeśli czytałeś mój artykuł o wykonaniu ław fundamentowych to wiesz, że zawsze zalecam wykonanie ław w szalunkach, a nie w gruncie. Mimo to, nawet jeśli ławy zostały już wylane to sytuacja wcale nie jest najgorsza i jeszcze coś na to zaradzimy. Moim zdaniem pod trzpieniami, mimo wszystko, najlepiej będzie wykonać hydroizolację ze szlamu sztywnego, ewentualnie z posypki o której wspominałeś (teoretycznie funkcja jest podobna, ale wolałbym szlam). Pozostałe części ławy, pod ścianami fundamentowymi można wykonać z tradycyjnej papy.
   Oczywiście nie jest to jedyna metoda, tak jak pisałeś, wiele osób sugeruje beton wodoszczelny. Osobiście uważam, że jest to najprostsze, ale nie koniecznie najlepsze rozwiązanie, bo beton wodoszczelny jest głównie z nazwy. Wiele zależy od technologii i jakości wykonania, a niskie klasy wodoszczelności nie przerywają podciągania kapilarnego w 100%, a jedynie bardzo mocno je ograniczają. Pomysł z folią całkowicie bym odpuścił.

  2. Cześć Krystian,
   Dziękuję za odpowiedź. Chciałem jeszcze się upewnić,
   pod słupy ten szlam ma być sztywny ?
   Pytam ponieważ w karcie technicznej Weber tec 824 jest informacja że jest to zaprawa elastyczna.
   Czy na ławy fundamentowe powinien być zastosowany szlam sztywny , a na ściany elastyczny ?
   Potrzebuję jeszcze położyć izolację na chudziaku na którym będzie wylana płyta pod murowany kanał w garażu. Płyta będzie podłogą kanału i fundamentem pod mur. Czy do tej izolacji powinienem użyć zaprawy sztywnej czy elastycznej ?

 28. Dziękuję Panu bardzo za odpowiedź. Mam jeszcze trochę znaków zapytania do poszczególnych pytań 🙂

  1. Jeżeli chodzi o mikrozaprawy uszczelniające, to jaka jest ich przydatność do użycia. W kartach technicznych jest podany czas składowania wyrażony w miesiąch, różny dla różnych producentów, ale to znaczy, że po przekroczeniu tego czasu, załóżmy 6 miesięcy od otwarcia opakowania lepiej już go ponownie nie stosować?
  3. Czyli należy to zrobić w ten sposób? :
  – hydroizolacja pionowa z masy KMB do wysokości planowanej posadzki na gotowo;
  – wylać beton podkładowy;
  – zgrzać papę na podkładzie betonowym jako pozioma izolacja posadzki;
  – nanieść ponownie masę KMB na wystający fragment pionowy ściany oraz na papę zgrzaną w poziomie i wtopić elastyczną taśmę do dylatacji.
  Dobrze to wszystko zrozumiałem?
  A jeżeli chodzi o szlam, to można go zastosować analogicznie w ten sam sposób zamiast masy KMB, tak?
  A co zrobić z wystającą papą termozgrzewalną znajdująca się na łączeniu ściany fundamentowej ze ścianą budynku? Będzie wystawać około 15 cm i domyślam się, że nie ma on sobie tak wisieć tylko trzeba coś z nim zrobić tylko pytanie co 🙂
  4. Napisał Pan „standardowa” masa KMB, ale rozumiem, że będzie dobrze spełniała swoją funkcję, czy lepiej zastosować nieco droższą odmianę, które z tego co się zorientowałem posiadają dodatkowo jakieś włókna, ale właśnie nie wiem czy jest sens wybierać droższą opcję?
  5. Okej, rozumiem. A można zamontować rurę osłonową w ścianie podczas murowania bloczków i wypełnić dookoła zaprawą murarską, bo wątpię żeby murarz chciał wypełniać rurę między bloczkami za pomocą elastycznej zaprawy cementowej jeżeli tuż obok ma gotową zaprawę murarską? Czy to będzie duży błąd i może doprowadzić do powstania nieszczelnośći?
  5a. A w jaki sposób najlepiej uszczelnić przestrzeń między rurą osłonową (dylatacyjną), a rurą docelową? Wiem, że są specjalne gumy manszety albo łańcuchy, ale czy można to zrobić za pomocą jakiejś zaprawy czy może sznura bentonitowego, tylko nie wiem czy w tym przypadku sam sznur wystarczy?
  6. A więc wszystkie przejścia przewodów elektrycznych lepiej wykonać w ścianie fundamentowej tak jak chciałem to zrobić, czy lepiej wykonać to w ścianie budynku nad poziomem terenu, bo w artkule napisał Pan, że lepiej zrobić to właśnie w ścianie budynku, a teraz odpowiedział mi Pan, że należy to zrobić tak jak napisałem czyli przez ścianę fundamentową i trochę już się w tym pogubiłem?
  Z góry dziękuję za cierpliwość i skrupulatne odpowiedzi 🙂

  1. Odpowiadając dalej:
   1. Czas użycia jest „mniej więcej” taki jak podają karty techniczne. Zwykle chodzi o fakt, że po otwarciu produkt powoli wchłania wilgoć z powietrza i utwardza się już w worku. Oczywiście zależy to od samego produktu i wilgotności powietrza więc okres użyteczności jest raczej orientacyjny.
   3. Dokładnie w ten sposób należy zrobić. Analogicznie można zastosować szlam, ale wtedy zarówno izolacja pionowa ściany jak i pozioma posadzki muszą być ze szlamu.
   To co zrobić z wystającym paskiem papy zależy od sposobu wykończenia ścian w garażu. Najbardziej skomplikowany przypadek wystąpi wtedy gdy ściana ma być tynkowana. Wtedy należy po stronie wewnętrznej należy wykonać:
   – hydroizolacja pionowa ze szlamu od wysokości planowanej posadzki do góry ściany fundamentowej z wywinięciem na górę ściany;
   – hydroizolacja pionowa z masy KMB od dołu do wysokości planowanej posadzki na gotowo, z zakładem na szlam;
   – wylać beton podkładowy;
   – zgrzać papę na podkładzie betonowym jako pozioma izolacja posadzki;
   – nanieść ponownie masę KMB na wystający fragment pionowy ściany oraz na papę zgrzaną w poziomie i wtopić elastyczną taśmę do dylatacji;
   – obciąć wystającą hydroizolację poziomą pod ścianą parteru na równo z powierzchnią ściany.
   4. Osobiście nigdy nie używałem tej masy Sporo, ale patrząc na dane techniczne wygląda ona bardzo podobnie do innych. Jeśli to kwestia dopłaty za innego producenta to nie warto przepłacać. Jeśli chodzi o włókna itp. to wszystko zależy od warunków gruntowo-wodnych. W gruntach przepuszczalnych i przy braku wód gruntowych spokojnie wystarczy masa bez włókien i bez siatki. W trudniejszych warunkach gruntowych mogą być potrzebne lepsze zabezpieczenia.
   5. Rurę osłonową można wmurować za pomocą zwykłej zaprawy. Kluczowe jest jej późniejsze uszczelnienie razem ze ścianą fundamentową zgodnie z rysunkiem.
   5a. Przestrzeń między rurą osłonową, a rurą kanalizacyjną należy wypełnić sznurem albo taśmą bentonitową. Jedną taśmę stosuje się po wewnętrznej, a drugą po zewnętrznej stronie ściany. W środku powinna zostać pustka powietrzna.
   6. Wkradło się nam jakieś zamieszanie więc jeszcze raz: przejście przez ścianę najlepiej wykonać w ścianie parteru, natomiast zejście pod ziemię najlepiej wykonać na zewnętrznej powierzchni ściany fundamentowej w arocie, tak aby nie uszkodzić hydroizolacji.
   Pozdrawiam

  2. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
   1. Mam jeszcze jedną wątpliwość w kwestii obniżonego garażu względem pozostałej części domu. Wykonawca chce zrobić to w ten sposób, że w miejscu gdzie będzie garaż wymuruje jedną warstwę mniej bloczków, wyleje beton podkładowy na równo z bloczkami, a dopiero później domuruje ostatnią warstwę bloczków, aby wyrównać poziom ściany fundamentowej z pozostałą częścią domu. I teraz mam do Pana pytanie, czy lepiej wykonać izolację poziomą na ścianie fundamentowej z papy termozgrzewalnej na przedostatniej warstwie bloczków, która będzie równo z podkładem betonowym posadzki garażu, czy zrobić to na ostatnim bloczku, który zostanie w kolejnym etapie domurowany? W pierwszej opcji będzie ładnie pasować, bo papa będzie na równo z podkładem posadzki garażu, ale niestety za to wystąpi uskok „schodek” na ścianie fundamentowej w miejscu połączenia części mieszkalnej z częścią garażową i za bardzo nie wiem w jaki sposób to miejsce mógłbym najlepiej zaizolować. Chyba że druga opcja będzie lepsza, bo góra ławy będzie wszędzie na tym samym poziomie, jedynie będzie więcej pracy do wykonania z połączeniem papy znajdującej się na górze ściany fundamentowej z papą na podkładzie betonowym posadzki, bo będzie trzeba wszędzie dookoła każdej ściany wklejać elastyczną taśmę do dylatacji, ale tą kwestię już Pan mi poprzednim razem dokładnie wytłumaczył.
   2. Jeżeli ściana fundamentowa garażu będzie murowana w dwóch etapach, to w jaki sposób najlepiej wykonać jej izolację termiczną? Zanim murarz domuruje ostatnią warstwę bloczków, wcześniej będę musiał zaizolować ścianę od zewnątrz styrodurem do poziomu przesostatniego bloczku, a następnie wszystko zasypać. Później zostanie domurowana jeszcze jedna warstwa bloczków i ją też będę musiał docieplić, ale już wtedy z bardzo wąskich pasków styroduru (na wysokość jednego bloczka), ale boję się, czy czasami te małe paski tego styroduru nie będę z czasem odpadać od ściany… Dlatego chciałbym, aby doradził mi Pan, jak to najlepiej wykonać, aby później nie było z tym problemów.
   3. Chciałbym jeszcze dowiedzieć się, czy w narożnikach wewnętrznych oraz zewnętrznych ściany fundamentowej, w których wykonuje się zaokrąglenia, trzeba koniecznie wtopić siatkę zbrojącą, czy nie ma takiej potrzeby?
   4. Zaokrąglenia wokół przepustów oraz na łączeniu styku ściana fundamentowa i ława lepiej wykonać tylko i wyłącznie z masy KMB, czy może lepiej takie zaokrąglenia wykonać ze specjalnej szpachli a dopiero później nanieść na całość masę bitumiczną?
   5. Po jakim czasie od wymurowania ściany fundamentowej można zacząć wykonywać pionową hydroizolację z masy KMB? Bo nie wiem czy zalegająca wilgoć w zaprawie oraz bloczkach nie spowoduje później powstawania pęcherzy na takiej izolacji.

  3. Odpowiadając na pytania:
   1. Jeśli jest taka możliwość, to przeniesienie papy o jeden bloczek niżej znacznie ułatwi prace i można tak zrobić. W ścianie miedzy domem, a garażem papa będzie po prostu na dwóch poziomach i to też nie będzie problemem. Należy jednak wtedy szczególnie dopilnować, aby od strony gruntu (zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz fundamentów) izolacja pionowa zawsze pokrywała całą powierzchnię ściany aż do poziomu papy.
   2. Sugeruję aby jednak ocieplenie i zasypywanie fundamentów wykonać po drugim etapie murowania. Ewentualnie po pierwszym etapie można zostawić wystający styrodur, który pokryje późniejszą warstwę bloczków – to trzeba uzgodnić z wykonawcą czy zgodzi się na takie utrudnienie.
   3. Użycie siatki jest zależnie od warunków gruntowych. Przy hydroizolacji gr. 2mm jest opcjonalne, a przy grubości 3mm jest obowiązkowe.
   4. Tutaj trzeba zajrzeć do wytycznych producenta masy KMB. Zwykle stosuje się masę wymieszaną pół na pół z piaskiem.
   5. Fundament powinien być suchy, bez nadmiaru wody. Niektóre produkty dopuszczają też lekko wilgotne podłoże. Niewielka ilość wody technologicznej w bloczkach i zaprawie jest dopuszczalna i nie spowoduje problemów. Trudno stwierdzić ile czasu ściana powinna schnąć, bo wszystko zależy od pogody.

  4. 1a. A ten PIONOWY uskok na ścianie fundamentowej (mam na myśli pionową boczną ściankę od czoła górnego kanolda), też można pokryć go masą KMB?
   1b. Chciałbym jeszcze tylko upewnić się czy dobrze myślę, na wewnętrznej ścianie (między garażem a częścią mieszkalną) od dołu do samej góry będzie wykonana pionowa izolacja z masy KMB. Po zasypaniu fundamentów i wylaniu betonowego podkładu posadzki w garażu oraz części mieszkalnej, należy zapewnić ciągłość hydroizolacji między dwoma rożnymi jej poziomami. Na wyższym poziomie położę na bloczku papę termozgrzewalną, ale w tym przypadku na równi z brzegiem bloczka, tak aby nic nie wystawało po stronie garażu. Na posadzce garażu położę papę termozgrzewalną stanowiącą poziomą hydroizolację. Na wystający pionowy fragment ściany między częścią mieszkalną a garażem ponownie naniosę masę KMB i zatopię w niej elastyczną taśmę do dylatacji, a drugi brzeg taśmy wtopię na papie (tej w garażu) także przy użyciu masy KMB. Czy tak to należy wykonać? Bo wydaje mi się, że brakuje mi tutaj jeszcze ciągłości izolacji papy znajdującej się na wyższym poziomie, ponieważ papa z niższego poziomu będzie połączona z wystającym bocznym fragmentem ściany poprzez masę KMB oraz elastyczną taśmę do dylatacji, natomiast ta górna papa nie będzie w sposób ciągły połączona z tym bocznym fragmentem ściany, chyba że nie ma takiej potrzeby i wszystko będzie jak należy? Proszę o radę.
   2a. Właśnie chciałbym zasypanie i ocieplenie fundamentów wykonać po drugim etapie murowania, tylko nie wiem czy nic się nie stanie, jeżeli od wewnątrz zasypię fundamenty , a od zewnątrz nic nie będzie ich „trzymać” i podczas zagęszczania piasku nie wypchnie ściany fundamentowej albo chociażby nic nie popęka?
   2b. Zauważyłem jeszcze jeden kłopot związany z ułożeniem papy na przedostatnim bloczku, a mianowicie nie będę mógł wystawić papy poza obrys ściany na zewnątrz, tak aby przykryć od góry styroduru, dzięki czemu woda w czasie deszczu spływałaby poza ocieplenie.. Miałby Pan jakiś dobry pomysł aby temu zaradzić?
   3. Ale według wytycznych różnych producentów minimalna grubość izolacji z masy KMB powinna wynosić 3 mm.. O dwóch mm nie ma nigdzie napisane, ale okej. Jeszcze tylko tak się dopytam, jako siatkę zbrojącą można stosować siatkę z włókna szklanego stosowaną na elewacje podczas tynkowania, czy musi to być jakaś specjalna siatka?
   4. A więc taką mieszankę z masy bitumicznej zmieszaną pół na pół z piaskiem kwarcowym należy stosować na fasety i zaokrąglenia, tak? I w ten sposób można mieszać każdą masę KMB niezależnie od producenta, bo np w wytycznych masy bitumicznej od Sopro nic nie udało mi się na ten temat poszukać?
   5. A jako ochronę ściany zaizolowanej masą bitumiczną można stosować folię kubełkową, skierowaną kubełkami w stronę gruntu, czy wystarczy jakaś inna grubsza folia?

  5. Odpowiedzi:
   1. Przyznam, że zgubiłem się w tym opisie i nie chcę Cię wprowadzić w błąd. Odpowiem ogólnie: ściana musi być w każdym miejscu zaizolowana tak aby nie miała kontaktu z gruntem. Jeśli ściana nie ma kontaktu z gruntem to jest OK i dalej nie komplikujemy sobie pracy. Posadzka w garażu i w domu będą miały inny poziom i będą połączone za pomocą taśmy dylatacyjnej z papą na różnych poziomach co też nie jest żadnym problemem.
   2a. Przy ścianach do wysokości 1m zwykle nie ma z tym problemu.
   2b. Jeżeli hydroizolacja na ścianie jest szczelna, a styrodur posiada specjalne rowki odprowadzające wodę, to deszcze po prostu spłynie w szczelinie na dół.
   3. Zgodnie z tym co pisałem wcześniej minimalna grubość to 3mm dla KMB i 2mm dla szlamów.
   Jak najbardziej można stosować siatkę z włókna szklanego taką samą jak do tynków.
   4. Jeżeli producent nie przewiduje specjalnych rozwiązań do wykonania fasety (co trzeba sprawdzić w kartach technicznych) to fasety należy wykonać tak jak napisałeś: piasek + masa KMB.
   5. Tak, folia kubełkowa (kubełki do gruntu) to bardzo dobra ochrona i trudno znaleźć lepsze i tańsze rozwiązanie. Istnieje za to lepsze i droższe rozwiązanie, czyli folia kubełkowa z warstwą drenażową i poślizgową.

 29. Witam serdecznie, w projekcie mam izolację poziomą pod ławę fundamentową ( 1 warstwa papy), jednak nie ma tam mowy o izolacji pionowej ławy. Czy sama izolacja pozioma pod ławą ma jakikolwiek sens? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  1. Witaj Zbigniew!
   Izolacja pozioma pod ławą, bez izolacji pionowej nie ma żadnego sensu. Pytanie, czy izolacja ławy jest w ogóle potrzebna? Typowym rozwiązaniem jest zabezpieczenie ławy fundamentowej tylko przez zastosowanie odpowiedniej klasy betonu i otulenia zbrojenia, zależnie od tzw. klasy ekspozycji betonu. Jeśli jednak izolacja ławy jest potrzebna, to powinna być zrobiona szczelnie ze wszystkich stron.

 30. Witam Panie Krystynie,
  Czy produkt weber.tec 930 nadaje się do hydroizolacji pod słupy żelbetowe? Czy poleca Pan jakiś inny produkt

  1. Witaj Łukasz!
   Weber.tec 930 nadaje się jako hydroizolacja pod ściany i słupy żelbetowe. Wszystkie produkty renomowanych producentów z kategorii szlamów sztywnych będą równie dobre do tego zastosowania.

 31. Witam Panie Krystianie 🙂
  Chciałbym zapytać o hydroizolację poziomą a mianowicie o zastosowanie folii Powiedzmy coś takiego https://www.tytan.pl/produkty/folia-do-izolacji-poziomej-fundamentowhttps://www.tytan.pl/produkty/folia-do-izolacji-poziomej-fundamentow/, w czym jest gorsza lub lepsza od papy, co by Pan wybrał?
  Chciałem też zapytać o hydroizolację pionowa typy abizol np https://www.tytan.pl/produkty/abizol-st-lepik-do-styropianu/, niby jest do izolacji przeciwwodnej no i zdecydowanie tańszy nic masy KMB a do tego można nim przykleić styropian. Z góry dziękuję za opowiedz, pozdrawiam Marcin

  1. Witaj Marcin!

   Folia nie nadaje się jako hydroizolacja pozioma pod ścianą fundamentową lub ścianą parteru. Ze względu na niewielką grubość jest bardziej podatna na uszkodzenia niż papa, a jej szczelne połączenie z hydroizolacją pionową ściany fundamentowej lub poziomą posadzki na parterze jest praktycznie nie możliwe. Osobiście uważam, że fola nadaje się tylko jako przekładka np. pod murłatę. Do hydroizolacji pod ścianami fundamentowymi, ścianami parteru, ścianami działowymi – tylko papa.

   Co do hydroizolacji typu Abizol. Osobiście nigdy tego nie stosowałem więc nie powiem z doświadczenia. Z karty technicznej widzę, że jest ro produkt podobny do dysperbitu i zawiera bardzo dużo substancji lotnych. W efekcie aby uzyskać warstwę grubości 2mm trzeba go zużyć około 50% więcej niż masy KMB (stąd różnica w cenie, bo połowa produktu to woda). Co więcej nie zawiera on żadnych ziaren piasku więc uzyskanie równomiernej grubości zależy tylko i wyłącznie od zdolności i dokładności wykonawcy.

 32. Cześć Krystian !
  Właśnie zmieniłem technologię budowy ścian piwnicy z bloczka na żelbet i zastanawiam się nad najlepszym rozwiązaniem dla poziomej izolacji między płytą fundamentową, a ścianą monolityczną.
  Warstwy które aktualnie mam zrobione to: piasek 30cm / folia 0,3 / chudziak 10cm / 2 x folia 0,3 mm / płyta 30cm – ale uwaga – zatarta na gładko.

  Jak w takim przypadku zabezpieczyłbyś mur przed podciąganiem kapilarnym ? Zmatowić gładką warstwę płyty i przesmarować szlamem ?
  A może zrezygnować z poziomej a skupić się na porządnej izolacji od zewnątrz ?

  Budynek podpiwniczony 2,7m po poziomem gruntu gliniasto wapiennego, bez wód gruntowych do 3,4m – lecz ze spadkiem terenu ok 15%.

  1. Witaj Wojtek!
   W sytuacji którą opisałeś najlepszym wyborem będzie pozioma hydroizolacja ze szlamu sztywnego. Na ścianie piwnicy, po stronie zewnętrznej, można zastosować wtedy masę KMB, która bardzo dobrze połączy się ze szlamem. Jeżeli jest piwnica i spadek terenu warto też zastosować drenaż aby uniknąć zastoin wody gruntowej przy ścianach piwnicy.

 33. Witam, w artykule znalazłem dużo ciekawych rozwiązań odnośnie wykonania hydroizolacji fundamentów, za co dziękuję.
  Równocześnie z niektórymi z nich nie mogę się zgodzić, a wręcz mnie zszokowały. Flagowym punktem jest hydroizolacja pozioma na betonie podkładowym. Temat ten analizowałem bardzo dogłębnie podczas budowy kilku obiektów i po konsultacji z geologiem, projektantem i przede wszystkim konstruktorem nigdy nie zastosowałbym papy ani żadnej innej hydroizolacji pod ławę fundamentową (na betonie podkładowym), z kilku powodów: każdy konstruktor z którym poruszałem ten temat (było ich 3) zdecydowanie odradzał mi tego typu rozwiązanie przy fundamencie monolitycznym (takowy posiadam w kilku obiektach) ze względu na możliwe problemy z osiadaniem budynku oraz przede wszystkim nieefektywnością tego rozwiązania. Zastosowanie izolacji poziomej pod ławą fundamentową wymusza zaizolowane całej ławy (również jej boków). W przeciwnym razie woda będzie podciągana kapilarnie również w poziomie. Poza tym utrzymanie ciągłości izolacji ławy fund. oraz połączenie jej z izolacją pionową ścian fundamentowych (w celu zachowania przytaczanej w artykule ciągłości izolacji) będzie bardzo trudne, albo wręcz niemożliwe (fasety, wyoblenia narożników ław, itp.). Dlatego przy fundamencie monolitycznym budynku niepodpiwniczonego najefektywniejszym rozwiązaniem będzie zastosowanie np. masy KMB do zaizolowania pionowych ścian fundamentowych oraz połączenie jej z solidną izolacją poziomą w/w ściany (np. papa termo. na zakład) w celu połączenia jej z izolacją na tzw. chudym betonie (folia lub papa). U siebie dodatkowo ławę wykonałem z betonu wodoszczelnego W12, co daje nam dodatkowe zabezpieczenie. W miejscu słupów na poziomych ścianach fund. stosuje się szlam mineralny, pomiędzy odcinkami z papy. To rozwiązanie pozwoli nam na utrzymanie ciągłości hydroizolacji poziomej oraz skuteczne połączenie jej z izolacją pionową ścian fundamentowych.

  1. Witaj Paweł!

   Bardzo się cieszę, że patrzysz krytycznie na to co piszę. Nie posiadam patentu na „wszechwiedzę” i też mogę się mylić. Poza tym budownictwo, jak wiele innych dziedzin technicznych, dopuszcza kilak różnych dróg żeby osiągnąć ten sam cel.
   Po przeczytaniu Twojego komentarza, mam wrażenie, że mówimy o tym samym, ale nie do końca się zrozumieliśmy. W artykule zalecam stosowanie papy pod ławą, tylko w przypadku gdy w ścianie fundamentowej jest dużo trzpieni żelbetowych lub gdy cała ściana jest monolityczna żelbetowa. Nie ma wątpliwości, że jest to rozwiązanie trudniejsze do wykonana od ułożenia hydroizolacji na ławie fundamentowej, ale czasem po prostu nie ma innego wyjścia. Osobiście nie spotkałem się z opinią, że jest to dużo gorsze rozwiązanie ze względu na osiadania. Jeżeli budynek jest zagrożony dużymi osiadaniami, to najpierw trzeba temu zaradzić, bo konstrukcja jest zagrożona, a dopiero potem martwić się o hydroizolację 😉
   Jak najbardziej zgadzam się z Tobą, że przy ścianie fundamentowej murowanej (nie mylić z monolityczną żelbetową) i nie wielkiej ilości trzpieni, tańsza i pewniejsza będzie hydroizolacja pozioma na łatwe i pionowa tylko na ścianach. Sama ława nie jest wtedy izolowana.

  2. Witaj Krystian,

   Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. To nie jest tak, że krytycznie patrzę na Twój artykuł – po prostu spotkałem się z innymi opiniami branżystów i dzielę się nimi z Tobą. Proszę zwróć uwagę, że w moim wpisie chodzi mi właśnie o ścianę monolityczną żelbetową z dużą ilością trzpieni – takie właśnie fundamenty mam w kilku swoich inwestycjach (ława + ściana fund. to jeden element żelbetowy). Nie ma tu mowy o oszczędzaniu, bo jak wiesz monolityczny fundament jest dużo droższy od murowanego z bloczków – dodatkowo na swojej ostatniej budowie na ławę zastosowałem beton B45 W12 (mostowy) z dodatkowym zbrojeniem z włókien syntetycznych. Mój bardzo doświadczony kier. bud., który ma tez uprawnienia konstrukcyjne zagroził, że nie odbierze mi fundamentów jeżeli zastosuję papę lub inną izolację pod ławę na chudziak (wylany z betonu B15). Zamiast tego kazał zwrócić szczególną uwagę na izolację poziomą pod ścianami nośnymi zew.+ wew. parteru i jej ciągłość (szlam w miejscu słupów + papa termo. 5,4mm). Dodatkowo zdecydowałem, że na papę zastosuję bloczki Isomur Plus firmy Stahlton. Do izolacji pionowej ścian fund. damy masę KMB Hydrolex 2E. Co sądzisz o takim rozwiązaniu?

  3. Z tego co piszesz wnioskuję, że nie chodzi o typową budowę domu jednorodzinnego, ale o jakiś większy budynek w trudnych warunkach gruntowych i przy wysokim poziomie wód gruntowych. Rozwiązanie, które opisałeś opiera się na nieco innych założeniach niż te, które ja proponuję w artykule, ale jak najbardziej spełni swoje zadanie. Żebym mógł powiedzieć coś więcej, to musiałbym zobaczyć projekt.

 34. Witam
  Czy hydroizolacje powiedzmy z masy KMB należy stosować od wewnętrznej strony fundamentów czy można od środka zastosować jakiś tańszy materiał powiedzmy dysperbit?

  1. Witaj Marcin!
   Hydroizolacja po wewnętrznej stronie ściany fundamentowej jest równie ważna jak ta po stronie zewnętrznej więc lepiej na niej nie oszczędzać. W dużym skrócie: brak, lub słaba hydroizolacja wewnętrzna to przerzucenie całej odpowiedzialności na hydroizolację zewnętrzną i poziomą (na poziomie zero) oraz zwiększenie ucieczki ciepła przez zawilgoconą ścianę fundamentową.

 35. Witam,
  czytając komentarze na temat izolacji pomiędzy chudym betonem, a ławą fundamentową wywołało u mnie troszkę niepokoju dotyczące połączenia obu pap które mają być zastosowane pomiędzy chudym betonem a ławą fundamentową oraz ławą fundamentową a ścianą. Ponieważ w moim przypadku papa została wyłożona na chudy beton praktycznie na równo z wylewaną ławą fundamentową, więc nie został wykonany żaden zapas na szerokości papy. Taka praktyka jest dozwolona, że nie można połączyć obu pap ze sobą pomiędzy chudym betonem – ławą fundamentowa a ławą fundamentową – ścianą (czyli boki ław fundamentowych są odsłonięte). A jeśli nie jest dozwolona taka praktyka istnieje możliwość naprawy błędu?
  Pozdrawiam

  1. Witaj Tomaszu!
   Wszystko zależy od tego, czy w swoim projekcie posiadasz trzpienie lub słupy żelbetowe wychodzące z ławy fundamentowej. Jeżeli trzpieni nie ma, to wystarczy tylko papa pomiędzy ławą, a ścianą fundamentową. Wtedy papa pod samą ławą wcale nie jest potrzebna, a ława nie jest izolowana. Układając papę na ławie, pamiętaj aby koniecznie wystawała poza obrys ściany na minimum 10cm.
   Jeżeli jednak masz u siebie trzpienie wystające z ławy to papa powinna być pod ławą, a wtedy cała ława wraz ze ścianą jest izolowana np. masą KMB. Żeby izolacja na bocznej powierzchni ławy i ściany była skuteczna, to musi być połączona z wystającym fragmentem papy, którego u Ciebie brakuje. Nie znam 100% skutecznej metody na naprawę takiego detalu, ale hydroizolację fundamentu z trzpieniami można też zrobić w inny sposób.
   Na powierzchni ławy fundamentowej, w miejscach prętów startowych do trzpieni żelbetowych stosuje się hydroizolację poziomą ze sztywnej masy polimerowo-cementowej. Pod fragmentami ścian murowanych stosuje się papę, tak samo jak w przypadku gdy trzpieni nie ma. Papa powinna zachodzić za wcześniej zrobione izolacje wokół trzpieni i wystawać poza obrys ściany fundamentowej. Wtedy sama ława nie jest wcale izolowana, ale hydroizolacja pozioma jest zachowana i można później łatwo połączyć ją z pionową hydroizolacją ściany fundamentowej.
   Wiem, że opis może być nieco zakręcony, ale masz tutaj po prostu kilka wariantów do wyboru. Jeśli dalej masz wątpliwości, to napisz więcej informacji, jaka sytuacja występuje u Ciebie.

 36. Dzień dobry,
  Super poradnik. Jedna rzecz nie daje mi spokoju. Jeśli w betonie zachodzi podciągnie kapilarne i pozwalamy, aby ławy miały kontakt z wodą, czy ta woda we końcu nie spenetruje wgłąb i nie dotrze do zbrojenia powodując jego korozję?
  Pozdrawiam

  1. Witaj Dawe!
   Będzie dokładnie tak jak piszesz. Mimo to w typowych sytuacjach mamy proste zabezpieczenie przed tym zjawiskiem. Aby zachodziła korozja stali potrzebny jest przede wszystkim tlen z powietrza. W ławie fundamentowej tlenu jest bardzo mało ponieważ stal jest otoczona szczelnie betonem, który działa jak farba antykorozyjna. W niekorzystnych warunkach, gdy np. grunty mogą być agresywne chemicznie i zagrożenie korozją jest większe, wtedy dla lepszej ochrony zbrojenia, do budowy fundamentów stosuje się beton lepszej klasy i większą otulinę zbrojenia. Właściwą klasę betonu i otulinę powinien dobrać projektant zgodnie z wytycznymi normowymi. Niestety w wielu przypadkach przyjmowana jest tylko podstawowa ochrona, bez dokładnego rozeznania lokalnych warunków gruntowych.

 37. Dzień dobry,
  mam jeszcze jedno pytanie dotyczące wyboru konkretnej papy pomiędzy chudym betonem a ławą oraz ławą a ścianą:
  1. Papa podkładowa PYE PV250 S4,0 7,5 m2 ICOPAL
  2. Papa podkładowa MIDA STANDARD PV S4
  Która papa według Pana będzie zapewniała najlepszą izolację? Co do pierwszego typu papy nie znalazłem zapisu że może być stosowana na fundament.
  Pozdrawiam

  1. Obydwie papy są bardzo podobne i obydwie równie dobrze nadają się do hydroizolacji poziomej fundamentów. Mając do wyboru te dwie, wybrałbym po prostu tańszą, bo różnica w ich parametrach technicznych jest bardzo mała.

 38. Witam,
  według Pana zaleceń wybrałem papę Mida Standard PV S40, może być zastosowana pomiędzy chudym betonem a ławą? Oczywiście przeszukując Internet spotkałem się z takim stwierdzeniem na temat tejże papy: ”nie zaleca się jako pokrycie i izolacja jednowarstwowa” (karta techniczna) czyli analizując, jeżeli tego typu papa nie nadaje się tzn. że żadna nie może być zastosowana. Idąc dalej z jednych stron na muratordom znalazłem informacje, że nigdy nie powinno się stosować izolacji pomiędzy chudym betonem a ławą fundamentową nawet jeśli są zastosowane trzpienie. Podsumowując już sam nie wiem co robić. Kierownik budowy też stwierdził że papa pomiędzy chudym betonem a ławą jest zbędna. Pozdrawiam

  1. Witaj Waldemarze!
   Rzeczywiście w karcie technicznej tej papy widnieje zapis „Nie zaleca się jako pokrycie i izolacja jednowarstwowa.” Chodzi tutaj jednak głównie o pokrycia dachów płaskich itp., gdzie żadna papa nie powinna być stosowana w jednej warstwie. Mimo to papa PV40 jest bardzo dobrym wyborem . Do hydroizolacji poziomej fundamentów wystarczy jedna warstwa, a dwie będą po prostu dodatkowym zabezpieczeniem.
   Papę jak najbardziej można, a nawet trzeba stosować pomiędzy chudym betonem, a ławą – gdy mamy do czynienia z dużą ilością trzpieni lub pomiędzy betonem podkładowym, a płytą fundamentową. W pozostałych przypadkach papę stosuje się na ławie fundamentowej i nie ma potrzeby stosowania papy w dwóch miejscach. Po prostu umiejscowienie papy zależy od przypadku z jakim mamy do czynienia. Nadrzędną zasadą jest to, aby hydroizolacja pozioma w połączeniu z pionową skutecznie blokowały wnikanie wody do ściany fundamentowej i podciąganie jej ku górze.
   Pozdrawiam

 39. Witam,
  dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Chciałbym prosić jeszcze o kilka odpowiedzi dotyczące:
  1. Podczas betonowania czterech warstw pustaków szalunkowych piwnicy czyli wysokości około 1 m (max dopuszczalna ilość) i wyschnięciu betonu, nakładamy kolejne pustaki szalunkowe, które będą zalewane betonem trzeba zastosować izolację pomiędzy pierwszym betonowaniem, a drugim?
  2. Mógłbym prosić o wykaz produktów według Pana jaką należy zastosować do:
  a. izolacji poziomej pomiędzy chudym betonem, a ławą fundamentową (oczywiście papa termozgrzewalna tylko jaka?),
  b. izolacji poziomej pomiędzy ławą fundamentową, a ścianą piwnicy (pustak szalunkowy) i tutaj dochodzą trzpienie (wyczytałem w Pana artykułach że można stosować mikrozaprawę cementową, polimerowo-cementowa sztywna, tzw. szlam sztywny połączony z papą termozgrzewalną),
  c. najważniejsze pytanie, pochodzi Pan z południa Polski bo chciałbym Pana zatrudnić.
  Pozdrawiam

  1. Witaj,
   Odpowiadając na Twoje pytania:
   Ad. 1. Pomiędzy warstwami pustaków nie stosuje się hydroizolacji.
   Ad. 2a. Do hydroizolacji poziomych świetnie nadaje się papa asfaltowa modyfikowana SBS na osnowie poliestrowej o grubości 4mm, podkładowa, termozgrzewalna. Papę warto też przykryć zwykłą folią budowlaną dzięki czemu papa nie zabrudzi się podczas budowy ławy lub ściany. Potem folię odcinamy, a czystą papę łatwo połączyć z hydroizolacją pionową.
   Ad. 2b. Tutaj trzeba się zdecydować, czy robimy hydroizolację poziomą pod ławą, czy pod ścianą. Oczywiście można zrobić podwójne zabezpieczenie, ale nie wydaje się to konieczne. W wariancie z hydroizolacją pod ławą, stosuje się tylko jedną papę właśnie pod ławą, a potem cała ława wraz ze ścianą jest zaizolowana od zewnątrz hydroizolacją pionową. Takie rozwiązanie jest korzystne jeżeli z ławy wystaje wiele trzpieni albo zbrojenie do ściany żelbetowej (prawdopodobnie tak jest w Pana przypadku). Jeżeli trzpieni jest mało (kilka sztuk) to można zastosować rozwiązanie w którym hydroizolacja jest zrobiona pod ścianą, a ława wcale nie jest izolowana. Wtedy faktycznie stosuje się szlamy sztywne (np. BORNIT DS DICHTUNGSSCHLAEMME lub inny) w rejonie trzpieni i taką samą papę jak opisałem poprzednio.
   Ad. 2c. Pochodzę z północy 😉
   Pozdrawiam

 40. Witam,
  na początku chciałbym podziękować za tak ciekawy artykuł dotyczący hydroizolacji, ale jako początkujący inwestor prosiłbym o odpowiedź na kilka pytań dotyczący budowy domu jednorodzinnego podpiwniczonego:
  1. Czy trzeba stosować izolację pomiędzy chudym betonem a ławą fundamentową (jeśli tak to jaką)?
  2. Czy jest potrzebny chudy beton pod ławę fundamentową ( w wielu komentarzach pod artykułami użytkownicy wypowiadają się negatywnie na ten sposób budowy)
  3. Istnieje możliwość poprowadzenia drenażu pod całym budynkiem (pod chudym betonem)? – jeśli tak to nie będzie zagrażać konstrukcji budynku w przypadku zgniecenia drenażu?
  4. Czy podczas zastosowania pustaków szalunkowych i oczywiście betonu trzeba wykonywać dodatkowe zbrojenia ścian piwnicy (słupów)?
  Oczywiście założenia są takie że na głębokości fundamentów 3m występuje glina, wód gruntowych nie stwierdzono, lecz badań czy występują wody gruntowe nie zostały przeprowadzone (czego żałuję).
  Dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam

  1. Witaj Waldemarze!
   Odpowiadając na Twoje pytania:
   Ad. 1. Hydroizolację pomiędzy chudym betonem, a ławą stosuje się w sytuacji, gdy bezpośrednio z ławy będzie wystawało zbrojenie do trzpieni lub ścian. Wtedy trzeba wykonać hydroizolację nie tylko ściany fundamentowej, ale również samej ławy fundamentowej.
   Ad. 2. Wykonanie chudego betonu pod ławą jest najlepszą możliwą metodą budowy fundamentów. W przypadku gdy konieczne wykonanie hydroizolacji pod ławą, to jest to też jedyna metoda. Trudno mi się odnieść do komentarzy, których nie widziałem. Więcej informacji o betonie podkładowym znajdziesz w artykule [B022] Ławy fundamentowe
   Ad. 3. Możliwe jest wykonanie drenażu pod całym budynkiem, w tym również pod fundamentami, ale wykonuje się to inaczej niż drenaż opaskowy wokół budynku. Najpierw należy wybrać grunt głębiej niż poziom ław fundamentowych i ukształtować go ze spadkami na zewnątrz. Następnie warstwę drenarską pod całym budynkiem wykonuje się z przepuszczalnego kruszywa, np. żwiru. Ostatnią częścią jest drenaż opaskowy z rurami drenarskimi wokół budynku. Jeżeli chcesz zastosować takie rozwiązanie, to koniecznie skonsultuj to z projektantem.
   Ad. 4. W przypadku ścian piwnicy z pustaków szalunkowych konieczne jest zastosowanie zbrojenia ze względu na parcie gruntu. Jego ilość i układ określa projektant.
   Jeżeli nie stwierdzono wód gruntowych na poziomie fundamentów, to już jest na tyle dobra informacja, że nie budujesz piwnicy poniżej poziomu wody. I też nic straconego, bo ciągle możesz wykonać 1-2 odwierty geotechniczne i sprawdzić, gdzie rzeczywiście znajduje się woda gruntowa. Moim zdaniem w Twoim przypadku wystarczy zastosowanie dobrej hydroizolacji ławy i ściany fundamentowej oraz drenaż opaskowy.

 41. Witam ,
  Bardzo ciekawy artykuł. Mam pytanie odnośnie wykonania hydroizolacji pod płytą fundamentową. Przed budową wykonano odwierty geotechniczne z których wynika że do 1 metra występują piaski poniżej 1m do 3m gliny lub pyły piaszczyste. Poziom wód gruntowych poniżej 3m od poziomu terenu. W marcu po roztopach poziom wód gruntowych 0,5m poniżej poziomu terenu. Z tego względu że w projekcie występuje dużo słupów zakotwionych w płycie wykonaliśmy warstwę betonu podkładowego na której planujemy wykonać izolację przeciwwodną z papy podkładowej. Jest to prawidłowe rozwiązanie? Ponieważ projektant twierdzi że do izolacji poziomej powinno się zastosować tylko masę KMB. Zastanawiam się jednak jak uszczelnić miejsca w których prowadzone są rury kanalizacyjne przy zastosowaniu papy ? Piony kanalizacyjne wykonane z rur 110 na których osadzono rury osłonowe 160.

  1. Witaj Pawle!
   Papa i masa KMB mają finalnie bardzo podobne właściwości i mogą być stosowane zamiennie. Największa różnica to sposób montażu i wykonania detali.
   Przejścia rur kanalizacyjnych w obydwu przypadkach należy wykonać tak samo. Rurę osłonową i przejście wokół niej należy uszczelnić za pomocą masy KMB. Potem można na pozostałą powierzchnię betonu można nakładać papę (na zakład) lub dalej masę KMB. Przestrzeń pomiędzy rurą osłonową 160, a pionem 110 należy wypełnić taśmą bentonitową (np. Waterstop RX 101). Dzięki temu połączenie nie będzie sztywne i zapewni możliwość lekkiego przemieszczania się rur pomiędzy sobą. Jest to konieczne ponieważ dom może w pewnym stopniu osiadać na gruncie i styropianie.
   Poza tym, przy wysokim poziomie wód gruntowych, warto mieć warstwę drenażową pod płytą (a najlepiej pod chudziakiem). Przerywa ona podciąganie kapilarne i odprowadza ewentualną wodę, zanim zostanie dotrze ona wyżej, do samej płyty fundamentowej.

 42. Panie Krystianie, w kwietniu planuję rozpoczęcie budowy domu. Zawodowo nie mam nic wspólnego z budownictwem. W moim projekcie jest 9 słupów monolitycznych (dokładniej 2 słupy, 6 trzpieni oraz 1 słupo-trzpień ponieważ styka się tylko z jednej strony ze ścianą). Słupy mają długość od ławy/stopy fundamentowej do wieńca (ponad 4 m). Fundament na ławie z bloczków betonowych. Moje pytanie:
  Czy jest możliwość w takiej sytuacji zrobienia hydroizolacji bez izolacji ławy? Jeśli tak to jak, jeśli w części opisowej projektu konstrukcji mam taki zapis: „Nanoszenie preparatów nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni”.

  1. Panie Jacku,
   Moim zdaniem jak najbardziej można zastosować hydroizolację polimerowo-cementową pomiędzy ławą, a słupami i trzpieniami. Należy nią pokryć obszar ławy kilkanaście centymetrów większy niż planowany słup i dodatkowo pomalować też pręty startowe. Zapis z projektu, który Pan przytoczył jest nieco wyrwany z kontekstu i mogę się tylko domyślać co autor miał na myśli. Prawdopodobnie chodziło o nanoszenie preparatów bitumicznych, które rzeczywiście się nie nadają pod słupy. W razie wątpliwości proszę skonsultować rozwiązanie ze swoim projektantem lub kierownikiem budowy.

  2. Panie Krystianie, bardzo dziękuję za szybką odpowiedź, oczywiście przeczytałem Pana posty dotyczące hydroizolacji, termoizolacji fundamentów oraz o słupach i trzpieniach. Widziałem Pana opis dotyczący użycia masy polimerowo-cementowej. Zastanawiałem się tylko czy użycie jej nie będzie miało wpływu na trwałość/jakość połączenia pomiędzy ławą/stopą a słupem. Mam jeszcze jedno pytanie, jeśli użyję hydroizolacji tak jak wyżej pod słupami to rozumiem, że mogę jej użyć do izolacji całości fundamentów czyli również jako izolacja pozioma pod bloczkami na ławie oraz pionowa na bloczkach i oczywiście słupach? Rozumiem, że użycie tego samego materiału do izolacji całości fundamentu to dobre rozwiązanie?

  3. Panie Jacku,
   Pomiędzy stopą a słupem zazwyczaj stosuje się tzw. przerwę roboczą. W efekcie połączenie beton-beton i tak nie jest w pełni monolityczne, a za przenoszenie obciążenia odpowiada w dużej mierze zbrojenie. Zastosowanie w tym miejscu bardzo cienkiej warstwy hydroizolacji nie powinno mieć żadnych negatywnych konsekwencji. Ostateczną decyzję podejmuje tu jednak projektant i konstruktor. W szczególnych przypadkach, gdy ze względów konstrukcyjnych użycie warstwy hydroizolacyjnej będzie nie możliwe, zawsze można zastosować produkt penetrujący, np. Hydrostop Mieszanka 203 – nie ma on żadnego wypływu na konstrukcję.
   Hydroizolacje polimerowo-cementowe są bardzo dobrym produktem i można ich użyć we wszystkich miejscach, które Pan opisał. Niestety są one dość drogie i dlatego w wielu przypadkach taniej jest użyć papy lub masy KMB.
   Pozdrawiam.

  4. PS.: zarówno w tym, jak i w innych artykułach na blogu posługuję się ogólną nazwą „masy polimerowo-cementowe”. Należy jednak pamiętać, że występują one też pod innymi nazwami np. zaprawy cementowe uszczelniające, mikro-zaprawy cementowe, szlamy cementowe itp. Ponadto pod różnymi nazwami mogą występować w wersji elastycznej i sztywnej. Przy zastosowaniu do uszczelniania połączenia pomiędzy ławą fundamentową, a słupem lub trzpieniem żelbetowym powinno stosować się zaprawy sztywne, a nie elastyczne. Żeby uniknąć wątpliwości wprowadziłem też stosowane poprawki w treści artykułu.

 43. Jeżeli moja ława fundamentowa ma mieć hydroizolacje pionową oraz poziomą między górą ławy, a spodem ściany fundamentowej wykonanej z bloczków betonowych, to też chyba powinna być jeszcze jedna izolacja pozioma między spodem ławy fundamentowej, a wierzchem podkładu betonowego. W przeciwnym razie hydroizolacji pionowej ław nie ma sensu stosowania.

  1. Witaj,
   Jak najbardziej masz rację. Hydroizolajca musi być wykonana ze wszystkich stron ławy, jeżeli ma ją chronić. Pytanie tylko, czy ochrona samej ławy jest potrzebna? Jeżeli będzie na niej stała tylko ściana murowana, to warto zastanowić się, do czego ma służyć hydroizolacja całej ławy, jakie będą kolejne bariery dla wody i jak powinien wyglądać cały system zabezpieczenia budynku przed wodą gruntową i podciąganą kapilarnie.

 44. Witam,
  No właśnie środek antyadhezyjny zdarłem dokładnie frezarką do ścian, a potem opłukałem myjką.
  Potem jeszcze zagruntowałem, więc wszystko było zgodnie z instrukcją. Z resztą, robiłem to pierwszy raz, więc lepiej nie eksperymentować.
  Szczerze powiedziawszy dzisiaj zamiast środka antyadhezyjnego użyłbym oleju roślinnego, bo ten się łatwo degraduje i dość szybko śladu po nim nie ma. A do zabezpieczenia szalunków też się podobno dobrze sprawuje.
  Dopiero gruntując, jeśli bym widział problem, pokusiłbym się o mechaniczne czyszczenie.

  Pęcherze o których pisałem, nie pojawiały się od razu. Wychodziły godzinę – dwie po nałożeniu, w momencie, kiedy masa zastygała.
  Miałem takie miejsca, gdzie nie było ich prawie wcale, i takie, gdzie były „rozsypane” co kilka cm.
  Pomyślałem o zbyt dużym napowietrzeniu, bo niestety mieszanie składników wcale szybkie nie było. Zwłaszcza jak trafiło się wiaderko o bardziej gęstej masie. Ja używałem BD2K. Niby taki przyzwoity producent, a co wiaderko to trochę inna konsystencja.
  Pozdrawiam

  1. Witam
   Moim zdaniem najbardziej prawdopodobne jest złe przygotowanie podłoża. Niestety teraz już trudno będzie dojść co się stało. Na przyszłość mogę jedynie doradzić, aby w razie problemów przerwać prace i kontaktować się z doradcą technicznym producenta – taka osoba powinna szybko pomóc.
   Pozdrawiam

 45. Kolejne świetne opracowanie tematu.
  Z hydroizolacją niestety jest tak, że albo działa, albo nie. A jak nie działa, no to mamy problem, i to nie mały. Bo naprawa do tanich należeć nie będzie.
  Dlatego jak szukałem oszczędności na swojej budowie, to zaglądałem wszędzie poza hydroizolacją. Tym bardziej że dom jest podpiwniczony.
  W moim przypadku, oszczędności szukałem w inny sposób.
  Żeby uniknąć dodatkowych prac związanych z równaniem powierzchni, lub zużywania większej ilości masy na pokrycie nierówności, wybrałem ściany monolityczne, wylewane w szalunkach systemowych.
  Wiem że ekipy niechętnie wybierają to rozwiązanie. Moja nie chciała tak robić, więc ściany zrobiłem we własnym zakresie. Wyszło nawet lepiej niż się spodziewałem.
  Takie wylane ściany są na tyle równe, że właściwie od środka piwnicy tynk można sobie darować.
  Z kolei kładzenie masy na tak równych powierzchniach jest bardzo łatwe i poradzi sobie z tym każdy, nawet inwestor bez doświadczenia – jak ja.
  Zastanawia mnie tylko, co jest przyczyną tworzenia się bąbelków powietrza pomiędzy ścianą a masą? Nie jest to tylko wpływ padającego słońca, bo w cieniu też się robiły, choć nie w takich ilościach.
  Czy chodzi tu o zbyt duże napowietrzenie masy podczas mieszania? (była dwuskładnikowa)
  Nie jest to jakiś problem, ale przyznam że zabrały mi trochę przyjemności z efektów wykonanej pracy.
  Pozdrawiam

  1. Witaj Tomaszu!
   Trudno zdalnie i z całkowitą pewnością stwierdzić co było przyczyną powstania bąbli pod masą. Najbardziej prawdopodobne przyczyny to zbyt wilgotne podłoże i zbyt mała przyczepność podłoża (np. ślady pośrodku antyadhezyjnym).
   Pozdrawiam

  2. Witam.
   Mam do Pana kilka pytań, a mianowicie:
   1. Czy jako hydroizolacja pod słupy żelbetowe oraz schody będzie nadawała się mineralna zaprawa uszczelniająca PCI Barraseal CS? Czy może lepiej sprawdzi się zaprawa proponowana wcześniej przez kolegę o nazwie Weber.tec 930 czy to jest praktycznie to samo i nie ma znaczenia?
   2. Czy to prawda, że na powierzchnię, na którą wcześniej naniesiono szlam nie należy przyklejać papy, ponieważ wysoka temperatura źle wpływa na taką izolację z mikrozaprawa?
   3. W jaki sposób najlepiej wykonać hydroizolację wewnątrz budynku, w którym poziom chudziaka jest niżej od górnej powierzchni ściany fundamentowej? Taką sytuację będę miał w garażu, a obniżenie będzie wynosiło około jednego bloczka. Spod ściany wystawać będzie papa termozgrzewalna na zakład, a ściany fundamentowe zabezpieczone będą masą bitumiczną KMB, ale co zrobić dalej, aby było to zrobione jak się należy?
   4. Co Pan sądzi o takiej masie uszczelniającej jak Sopro Kd 754? Czy zalicza się ją jako masę KMB i będzie spełniała swoją rolę jako pionowa izolacja ściany fundamentowej czy lepiej wybrać coś innego?
   5. W artykule opisał Pan kilka sposobów przejścia rury kanalizacyjnej przez ścianę, ale jest jeszcze inny sposób, dlatego chciałbym się dowiedzieć czy dobrą praktyką jest wstawianie podczas murowania ściany fundamentowej odpowiedniej długości i średnicy rury, przez którą później będzie można przełożyć docelową rurę kanalizacyjną? Jeżeli tak, to w jaki sposób najlepiej to wykonać aby takie połączenie było szczelne?
   6. I ostatnie pytanie, czy faktycznie przewód elektryczny zasilający dom warto poprowadzić nad ścianą fundamentową? Mógłby Pan to nieco wytłumaczyć jak ma to dokładniej wyglądać? Bo tak sobie myślę, że po wyjściu kabla z budynku należy go zgiąć pod kątem prostym do dołu, aby nie wystawał z warstwy ocieplenia na cokole, ale czy takie mocne wygięcia kabla jest właściwe i z czasem nie doprowadzi w tym miejscu do jego szybszego uszkodzenia? Chciałem to zrobić w taki sposób, że podczas murowania ściany fundamentowej murarz wstawi rurę osłonową fi 110, a później przełożę przez nią arota fi 50 i doprowadzę bezpośrednio pod rozdzielnicę, ale nie wiem czy jest to dobry pomysł. W ten sam sposób chciałem wykonać przejście tuż obok dla kabla zasilającego bramę, kolejne przejście wspólne dla domofonu oraz światłowodu i przejście z tyłu budynku do zasilenia w przyszłości garażu.

  3. Witaj Mariusz!
   Odpowiadając na Twoje pytania:
   1. Obydwie zaprawy to ten sam produkt, od różnych producentów.
   2. Pierwszy raz spotykam się z opinią, że na szlam nie można nakładać papy. Oczywiście szlam nie jest niezniszczalny i producenci podają w kartach technicznych dopuszczalną temperaturę eksploatacji, ale przyklejenie papy jest jak najbardziej możliwe. Po prostu nie należy nagrzewać samego szlamu, tylko papę.
   3. Hydroizolację zewnętrzną pionową oraz poziomą należy wykonać zgodnie z tym co opisałeś. Po stronie wewnętrznej należy wykonać hydroizolację pionową z np. masy KMB do wysokości planowanej posadzki. Dzięki temu będzie ona wystawała kilkanaście centymetrów ponad poziom betonu podkładowego. Właśnie w tym wystającym fragmencie należy zatopić elastyczną taśmę do dylatacji (np. weber.tec Superflex B240). Drugi brzeg taśmy zatapia się w masie KMB układanej na posadzce. Na posadzce można też ułożyć papę, a potem na papie wtopić taśmę w masę KMB. Analogicznie można zrobić to uszczelnienie za pomocą szlamów elastycznych.
   4. Z dokumentacji technicznej masy Sopro KD 754 wynika, że jest to „standardowa” masa KMB i nie widzę przeszkód w jej stosowaniu.
   5. Rozwiązanie o którym piszesz, jest wyjaśnione w artykule jako wariant „A”.
   6. Przejścia przewodów elektrycznych należy zrobić dokładnie tak jak opisałeś. Przewody mają też swoje minimalne promienie gięcia, zależne od temperatury i średnicy, ale elektryk poradzi sobie z tym bez problemu. W razie problemu ze zbyt małym promieniem, zawsze można lekko podkuć mur, tak aby uzyskać potrzebną przestrzeń. Jeżeli żyły ani otulina nie zostaną uszkodzone podczas montażu, to później nie uszkodzą się „same z siebie”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Witaj Inwestorze!

Na budowach i w projektach ciągle widzę te same, powtarzające się błędy. Ty nie musisz ich popełniać. Przecież możesz zapisać się na newsletter i pobrać darmowy ebook!

Oprócz niego dostaniesz 10 innych przydatnych plików i przypomnienia o nowych artykułach!Zapisując się wyrażasz jednocześnie zgodę na otrzymywanie newslettera.